Fagforbundet Ung med egen kontaktperson for barnebyen

(Foto: Martine Grymyr)

Det sentrale ungdomsutvalget ønsker å øke bevisstheten rundt og engasjementet for Fagforbundet SOS-barneby, og har vedtatt at Fagforbundet Ung skal ha sin egen kontaktperson for barnebyen på lik linje som regionene. Valget falt på nestleder, Jeanette Lea Romslo.

20.12.2021 av Ingunn Eriksen
Sist oppdatert: 20.12.2021

Jeanette (23) kommer fra Rogaland, og er snart i gang med det siste semesteret på bacheloren i statsvitenskap. Tidlig i tenårene begynte hun å engasjere seg i ungdomspolitikken, og solidaritet ble fort en av hjertesakene. Hun har allerede vært i Palestina og fått lært mye om okkupasjonen, og ser nå fram til å lære mye mer om Angola, både historisk og politisk.  

 
Viktig at unge engasjerer seg 

Ungdomsutvalget legger vekt på at selv om Ung nå har egen barnebykontaktperson, så skal de sammen løfte barnebyen. Kun med felles innsats når man langsiktige resultater.  

– Det er viktig at Fagforbundet Ung engasjerer seg for barnebyen vår. Ungdommen er framtiden, men er også nåtiden. Både i Fagforbundet Ung og i Angola. Det å øke engasjementet rundt barnebyen hos unge i Fagforbundet er viktig for den fremtidige driften av barnebyen. I tiden framover skal vi ha med oss barnebyen i mye av arbeidet vårt, forteller den nye barnebykontakten.   
  
Pandemien har vært tøff for Fagforbundet Ungs medlemmer 

– De siste årene har vært tøffe for mange av medlemmene våre, og vi merker at vi har hatt en stor nedgang i antall bidragsytere under 30 år. Det kan ha mange forklaringer, og for noen av våre medlemmer og tillitsvalgte som for eksempel er lærlinger og studenter, så har 100 kroner mindre per måned mye å si. Men for andre kan man gjerne sammenligne det med det glasset med vin man tok på byen sist helg. Når man har rom for det i privatøkonomien og vi har gode teknologiske løsninger som kan trekke automatisk, så er det overkommelig for mange, og noen vil til og med ikke merke det spesielt. Men for de som er i motsatt ende og mottar det faste bidraget betyr det alt, avslutter Jeanette Lea Romslo. 

 

Bli fast bidragsyter du også!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?