Til hovedinnhold

Arbeid, lønn og røde dager

Hvordan er egentlig reglene for jobbing på røde dager?

Hvordan er egentlig reglene for jobbing på røde dager? (Foto: Stokkete / Mostphotos)

Desember er høytid for så mangt, også for spørsmål om arbeidstid og betaling på helligdager. Mange lurer på hvilke regler som egentlig gjelder og hvem som bestemmer hva.

06.12.2021 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 17.12.2021

Arbeid på søndager og helgedager, såkalte røde dager, er som hovedregel ikke tillatt. Dette er regulert i arbeidsmiljølovens kapittel 10, paragraf 10-10.

I virksomheter som ikke kan stenge, der ansatte må holde hjulene i gang er bestemmelsen i paragraf 10-8 at ukentlig arbeidsfri om mulig skal legges til søndager, og at arbeidstaker som har jobba på en søndag eller helgedag skal ha fri påfølgende søndag eller helgedag.

Kan avtale unntak

Arbeidsmiljøloven gir adgang til gjennomsnittsberegning av røde dager i forbindelse med helg og høytid, slik at arbeidstakere kan oppnå sammenhengende fri. På arbeidsplasser med inngått tariffavtale forutsetter denne ordninga en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt, men den ansatte står fritt til å skrive under på en slik avtale. Det er viktig at arbeidstaker og tillitsvalgt er kjent med arbeidsmiljøloven paragraf 10-8 (4), fordi bestemmelsen har betydning for omfanget av fritid i forbindelse med blant anna jul og nyttår, og alle andre høytider.

Planlegging av arbeid på røde dager er viktig

Det er viktig å starte tidlig med planlegging av arbeid og fritid i forbindelse med høytider. Spesielt viktig er det av hensyn til arbeidsmiljøet på jobben. For tillitsvalgte er det viktig å innhente opplysninger fra medlemmene for å avklare ønsker og behov med tanke på hvordan de ønsker å jobbe. Loven sier jo at de i utgangspunktet har fri på slike dager, men turnusarbeidere må av naturlige årsaker jobbe.

Høytider utløser fri eller høyere lønn

I de store høytidene vil turnusarbeidere som oftest ha rett til flere fridager enn det som følger av ordinær turnus, såkalte F3-dager. I tillegg har tariffavtalen egne bestemmelser som blant annet regulerer fritiden i forbindelse med høytidene. Tariffavtalen regulerer også når den ansatte skal ha helgetillegg. Der de jobber inn i det som kalles røde dager får de tariffmessig utbetalt et helgetillegg på 133 prosent.

Arbeidsmiljølovens krav om fritid vil i mange tilfeller medføre behov for endring av turnus og utarbeiding av egne høytidsturnuser. Slike turnuser skal avtales med tillitsvalgt, på samme måte som ordinære turnuser, jf. aml paragraf 10-5 (2) Bestemmelsene i aml paragraf 10-3 om arbeidsplan får også anvendelse. Turnusplaner skal drøftes med tillitsvalgte senest to uker før iverksettelsen.

Varslingsfrist

På mange arbeidsplasser avtaler partene lokalt lengre varslingsfrist for høytidsturnus, dette for å sikre at de ansatte i god tid skal kunne planlegge fritida si i forbindelse med høytidene. Forandring av ordinær turnus i form av utarbeiding av en egen turnus i forbindelse med høytider, forutsetter skriftlig avtale med tillitsvalgte.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?