Fagforbundet svært fornøyd med rødgrønn enighet om statsbudsjett

– Vi er glad over at de rødgrønne partiene har blitt enige om statsbudsjettet. Fagforbundets medlemmer stemte på de rødgrønne partiene i høst fordi de ønsket en ny kurs for Norge, og det får de nå. Nå blir et godt budsjettforslag enda bedre med forliket i Stortinget, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord.

29.11.2021
Sist oppdatert: 02.12.2021

Mandag ettermiddag ble de rødgrønne partiene enig om neste års statsbudsjett. Feriepenger til arbeidsløse, reversering av høyre-regjeringas ususiale kutt og en mer aktiv klimapolitikk er blant punktene partiene har blitt enig om.

– Vi merker oss at Ap, Sp og SV har lytta til oss i fagbevegelsen på flere viktige områder, også når det gjelder feriepenger for arbeidsledige. Her blir det tatt et svært viktig skritt i riktig retning, og vi forventer nå at regjeringa får lovfesta retten til feriepenger for arbeidsløse, sier Mette Nord. 

Dette er blant punktene de tre partiene nå er enige om:

  • Det blir ikke noen 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel i 2022
  • Oljebransjen får kraftig økning i sin CO2-avgift
  • Det omstridte kuttet i brillestøtte for barn reverseres
  • Det legges opp til gratis halvdagsplass i SFO for førsteklassinger fra neste skoleår
  • Permitterte og arbeidsledige får rett til feriepenger, slik de fikk på grunn av pandemien året før.
  • Kuttet i elavgiften som regjeringen foreslo, blir stående.
  • Formueskatten økes, med et høyere bunnfradrag enn i dag: Det innføres et nytt trinn i formuesskatten for store formuer. Det vil innebære at skattesatsen øker fra 0,85 til 1,10 prosent om man har formuer over 20 millioner kroner. Bunnfradraget økes til 1.700.000 kroner.
  • Innslagspunktene i trinnskatten senkes. Det betyr økt skatt for dem som tjener over 643000 kroner.
  • Kuttet i friinntekten for uføretrygdede fjernes.
  • Kollektivtrafikken får en ekstra pakke på 500 millioner kroner.

– Fagforbundet er fornøyd med at budsjettforliket vil bidra til å redusere forskjellene i Norge, fjerne usosiale kutt, bygge ut velferden og forsterke klimaarbeidet. Slik sett har vi fått bekreftet at Norge er best tjent med et rødgrønt flertallssamarbeid, avslutter Nord.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?