Fagforbundet oppfordrer sterkt helsearbeidere til å vaksinere seg

Iren Luther, AU-medlem og leder for yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

Iren Luther, AU-medlem og leder for yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Det er en stigende smittekurve i Norge og veien ut av pandemien er at flere vaksinerer seg, særlig helsepersonell som skal ta vare på sårbare mennesker. – Fagforbundet mener at alle som skal gi omsorg til pasienter må være fullvaksinerte, sier Iren Luther.

12.11.2021 av Steinar Ottesen
Sist oppdatert: 12.11.2021

Det er helsepersonell som ikke har tatt vaksinen og konsekvensen er at flere eldre på norske sykehjem har blitt smittet av uvaksinert helsepersonell og mistet livet. Iren Luther er leder av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, og forventer at helsepersonell som ikke har tatt vaksinen gjør det fortest mulig.

Vil beskytte de svakeste

– Vi må beskytte de aller svakeste. Det er spesielt eldre som får alvorlig sykdom. En vaksine beskytter pasienten og oss selv. All statistikk og forskning viser at helsearbeidere som er vaksinerte i mindre grad smitter pasientene, sier yrkesseksjonslederen.

– Det er viktig for Fagforbundet å ha helsepersonell på plass og sikre en forsvarlig bemanning. Vi vet at dette er en sykdom som fører til mange sykehusinnleggelser og det krever store ressurser. Flest mulig må være friske og raske, vaksinen bidrar til dette, sier Iren Luther.

– Uvaksinerte bør gå en ny runde med seg selv

Andelen av helsepersonell som er uvaksinerte er for høy, men det er fremdeles mulig å ta vaksinen for å bidra til fellesskapet.

– Jeg mener at tvang er feil vei å gå, men helsepersonell bør omplasseres å ikke jobbe med pasienter direkte. I kommuner hvor det er stor mangel på bemanning er dette en kjempestor utfordring. Derfor er det ekstremt viktig at uvaksinerte går en ny runde med seg selv og spør hvorfor de ikke vil vaksinere seg. Vi vet at vaksinene er trygge, avslutter Luther.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?