Gjør stas på tillitsvalgte over hele landet

Anita Strøm, leder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Farsund

- Ingen tillitsvalgte skal stå alene, lover Anita Strøm, hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet Farsund. Hun er klar for tillitsvalgtuka. (Foto: Privat)

I hele første uka i november skal fagforeningene gjøre stas på sine tillitsvalgte, og verve nye. Dere er Fagforbundets viktigste medlemsfordel og fortjener en stor takk for jobben dere gjør for medlemmene.

26.10.2021 av Nils Fredrik Hansen
Sist oppdatert: 29.10.2021

Det er planlagt mange forskjellige tiltak i hele landet; turer, middager, gaveutdeling og organisatoriske nyvinninger; det ser ut som tillitsvalgtuka er kommet for å bli.

Middag i Farsund

I Farsund inviterer fagforeningen alle de rundt 30 plasstillitsvalgte til middag og festtale. Leder i fagforeninga og hovedtillitsvalgt Anita Strøm mener det er utrolig viktig at du som tillitsvalgt ikke skal stå alene. Derfor er det fint å samle alle sammen. 

Jobber hardt for nye tillitsvalgte

Anita forteller at de jobber hardt for for å støtte nye tillitsvalgte. - Vi er veldig opptatt av å hjelpe til med å organisere medlemsmøte, og sørge for opplæring og holde kontakt - som ny plasstillitsvalgt skal du ikke stå alene, slår hun fast. 

Savner Harald Eia

- Ifjor inviterte vi også til middag på hotellet - da viste vi fram Harald Eias program om tillitsvalgte på storskjerm, sier fagforeninglederen. - Han forklarer det så forståelig og fint at det burde være obligatorisk i opplæring for alle tillitsvalgte, smiler hun. 

Flytter valg av hovedtillitsvalgt

Fagforbundet Farsund innfører dessuten en liten organisatorisk nyvinning; der flytter de valget av hovedtillitsvalgt fra årsmøtet til tillitsvalgtsuka. På den måten får en ny hovedtillitsvalgt tid til å bli kjent med rollen før hen skal starte med for eksempel forhandlinger.

Verver hele året

I Farsund har de ikke gjort noen spesielle tiltak for å verve nye plasstillitsvalgte i løpet av uka. - Vi verver plasstillitsvalgte når vi trenger det gjennom hele året. Vi har ganske god oversikt over arbeidsstedene våre og følger opp det gjennom året, sier hun. Selv ble hun ringt opp for rundt fem år siden.

- Jeg hadde ikke noe forhold til fagforeningsarbeid, men så ringte det en dame og lurte på om jeg kunne stille. Det sa jeg etterhvert ja til - og her er jeg, sier fagforeningslederen i Farsund.  

Samspill mellom ansatte og kolleger

- Det aller viktigste og og mest interessante med å være tillitsvalgt er samspillet mellom ledelsen og kollegene på arbeidsplassen, og å kunne hjelpe medlemmene, sier Anita Strøm, leder i Fagforbundet Farsund. - Det er litt som et trepartssamarbeid på arbeidsplassen, avslutter hun.

Medlemsfordel #1

Det får hun full støtte i fra nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen.

- Våre tillitsvalgte er vår viktigste medlemsfordel. Det er den største sikkerheten for medlemmene at vi har plasstillitsvalgte på arbeidsplassene, og at vi dekker avtaleområdene overalt. 

Viktig for deg og kollegene dine

Odd Haldgeir understreker det Anita i Farsund peker på; du kan gjøre en veldig viktig jobb for deg og kollegene dine. Men han løfter blikket også: - Tillitsvalgtsarbeidet og trepartssamarbeidet er hele grunnlaget for den norske modellen og utviklingen av en velferdstat med høy tillit i Norge. 

Odd Haldgeir Larsen mener det viktigste for en tillitsvalgt er å være tilstede for medlemmene, ikke kunne alle paragrafene på rams.

Står aldri alene

Odd Haldgeir tror mange kan kvie seg for å bli tillitsvalgte fordi de syns det er vanskelig og mye å lære. - Men jeg opplever hver dag at det er noe jeg ikke kan, noe jeg må slå opp, noe jeg ikke kan svare på direkten. Men å være god tillitsvalgt handler ikke om å kunne tariffavtalen på rams - det er mye viktigere å være tilstede for medlemmene. 

Alltid noen du kan ringe

- I Fagforbundet er du aldri alene! Du står sammen med 18 000 andre tillitsvalgte og har 400 000 medlemmer i ryggen. Dessuten er det alltid noen du kan ringe; andre tillitsvalgte eller hovedtillitsvalgt, fagforeninga, kompetansesenteret eller Fagforbundet nasjonalt, minner Odd Haldgeir om.

Norges beste tillitsvalgtopplæring

- Dessuten vil jeg påstå at vi har Norges beste tillitsvalgtopplæring. Det er alltid mulig å lære mer hvis du har lyst og behov for det, slår Odd Haldgeir fast. 

;