Til hovedinnhold

Mat og måltider i eldreomsorgen

Fagforbundet og Pensjonistforbundet jobber sammen for at alle eldre og syke i Norge skal få  servert mat som er tilpassa deres behov, smak og  kulturelle bakgrunn og for en mer bærekraftig offentlig matproduksjon.  ​

20.10.2021 av Erlend Eliassen, kjøkkensjef, prosjektkoordinator og leder faggruppe for ernæring
Sist oppdatert: 20.10.2021

Fagforbundet og Pensjonistforbundet setter nå fokus på mat og måltider i eldreomsorgen gjennom et felles prosjekt. Prosjektet skal løfte fram de tiltakene som fungerer for å få til bedre ernæring, flere gode matopplevelser og bærekraftige, helhetlige mat-systemer. Vi vil endre holdningene til mat og måltider, synligjøre konsekvensene av at det er mangel på matfaglig kompetanse nært pasientene og kostandene ved manglende bærekraft i mat-systemene våre. 

Vi ønsker ikke å snakke ned eller nødvendigvis fjerne bestemte typer kjøkkener. Vi ønsker å snakke med og ikke om.  Vi har troen på faglært kompetanse ut mot pasientene og effektive, målrettede, bærekraftige matsystemer. Det finnes hundrevis av fantastiske kokker som jobber på sentraliserte produksjonskjøkkener og disse trenger vi. Det er på tide at alle kjøkkenledere, kokker, kjøkkenassistenter, leger, sykepleiere, politikere, fagforeninger, byåkrater og frivillige organisasjoer tar ansvar og skaper endring sammen. 

Nok skremsler! 

Utfordringene er store, det er det ingen tvil om. Under- og feilernæring blant eldre er et stort problem. Det kommer rapporter om at i enkelte kommuner er 6 av 10 eldre er underernærte, og at tusenvis av måltider går i søpla.   

Vi vil på ingen måte underslå utfordringene, men vi vil heller ikke være med på krisemaksimering og skremselsproganda. Til tider kommer det bilder av mat som blir servert til eldre og syke, som skaper et skremselsbilde av offentlig matproduksjon, særlig i sosiale medier. Det hjelper ikke rekruttering av nye kokker i dette å bli hengt ut på facebook eller instagram. Vi vil heller løfte fram alt som er bra og lære av det.  

Det er mange som daglig produserer god mat og gir gode matopplevelser til syke og eldre, og mange som jobber målretta for å bedre situasjonen. Matgledekorpsene i regi av Landbruksdepartementet,  Matvalget som fremmer gode matløsninger og økologiske innkjøp, de flotte kommunale kjøkkene i Gloppen og på Nygård i Sandefjord kommune, Fagforbundets egen faggruppe for ernæringsfagarbeidere, St. Olavs hospital i Trondheim, for å nevne noen!  

Matsvinn  

En ting til vi gjene vil gjøre noe med er matsvinn. I Norge er det ikke fullstendig kartlagt hvor mye mat offentlig sektor kaster, men det vi vet at det kastes alt for mye! Vi vet også at det er en klar sammenheng mellom god og tilpasset mat til eldre og syke, og hvor mye som kastes.  Mat som ikke blir spist går i søppeldunken og det gir et enormt tap for kommuner og helseforetak.    

Fremtiden i våre hender og Norsus (Norsk institutt for bærekraftsmåling) har kartlagt at årsaken til at matsvinn er at matsvinn ikke blir veid kontinuerlig, at det blir levert for store porsjoner, at maten ikke er tilpasset de eldre, kommunikasjon mellom produksjonskjøkkene og sykehjemmene er for dårlig og menyer er ikke utarbeidet i samråd med brukerne. Norsus(Norsk institutt for bærekrafts måling) har beregnet at det koster 100 kr per kg matsvinn.   

Det er derfor viktig at offentlig sektor tar grep. Hvis man tar utgangspunkt i at det i gjennomsnitt pr kommune kastes 80 tonn spiselig mat i året pr kommune utgjør dette en kostnad på omtrent 3 milliarder. Dette er penger som kunne ha godt til å øke graden av økologiske råvarer, mere lokale innkjøp, kompetansefremmende tiltak og en mer proaktiv og fremtidsrettet eldreomsorg.  

 

Fagforbundet og Pensjonistforbundet ønsker at:  

  1. Kommunene skal oppfylle eldre og sykes rett til riktig mat og tilpassede måltider  
  2. Det kreves rapportering av matsvinn
  3. Kommunene må legge frem en kompetanseplan for kokker og andre ernæringsfagarbeidere  
  4. Det opprettes en utdanning som skal utdanne fremtidens kjøkkenledere med særlig fokus på bærekraftige løsninger   
  5. Det stilles større krav til bærekraftige innkjøp   
  6. Kjøkken personell må bli involvert i ernæringsarbeidet sammen med helsepersonell   
  7. Det satses på heltidskultur også i kjøkken 
  8. Økt samarbeid mellom leverandører av råvarer og tjenester til kommunene  
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?