Barnepleier på helsestasjon

Bildet viser en dame med hår til skuldrene, briller og et smil som viser tenner. Hun sitter på en kontorplass og hviler haken på hånden.

Lisa Khawla Lindgren trives veldig godt i jobben som barnepleier ved Grønland Helsestasjon.

Barnepleier på helsestasjon har en relativt lang historie i Oslo, hvor det har vært ansatt barnepleiere i over 25 år. Tidligere har barnepleiere blant annet gått på hjemmebesøk for å gi ammeveiledning, lapisere navler, og gi råd til hudpleie på spebarn med utslett. I dag varierer arbeidsoppgavene på helsestasjonen, og Lisa forteller her om hvordan hun får brukt sin kompetanse som barnepleier på helsestasjon.

07.10.2021 av Emilie Storli
Sist oppdatert: 08.10.2021

Som barnepleier på helsestasjon i dag, er Lisa den første som kommer i kontakt med foreldre og barn som henvender seg til helsestasjonen, og hun har et bredt spekter av oppgaver. Barnepleierne ivaretar for eksempel merkantile funksjoner på helsestasjonen, har «barnekontroll» der de veier og måler barn som har time hos lege og helsesykepleier, og de gir ammeveiledning individuelt og i grupper. Lisa forteller at deres kunnskap blir best benyttet på helsestasjonen når de gir ammeveiledning

- Vi blir utfordret veldig med vår kunnskap her, og står i mange utfordrende situasjoner med kvinner som har problemer med ammingen; såre bryst, mastitt, sopp, trøske, overproduksjon eller kraftig utdrivelse, ammeutfordringer knyttet til stramt tungebånd og liknende, forteller Lindgren.

Det tverrfaglige miljøet på helsestasjonen

Som barnepleier på helsestasjon, er man en del av et tverrfaglig team. I en ammeveiledningstime møter barnepleierne mødre i ulike situasjoner, og de bruker sin kunnskap til å veilede og henvise mødrene videre der det er behov. En del av arbeidsoppgavene til barnepleierne er for eksempel å veilede mødre til å ta kontakt med fastlegen for behandling ved mistanke av trøske og sopp, eller å sette opp time til lege på helsestasjon for vurdering og videre henvisning til spesialist ved mistanke om kort tungebånd. Det er særlig i møte med sårbare foreldre at man drar nytte av det tverrfaglige samarbeidet som finnes på en helsestasjon

- Vi får ta i bruk vår kunnskap og erfaring når det kommer til det «kliniske blikket» i møte med brukere på helsestasjonen i venterommet, på telefonen og i ammeveiledning. Det kan være at vi observerer noe med barnet, eller foreldre, forklarer Lindgren.

Barnepleier på helsestasjon i framtida

De to barnepleierne skal snart flytte til et nytt bygg, og blir slått sammen med en annen helsestasjon og skolehelsetjenesten i bydelen. De forteller at de er spente på den nye arbeidshverdagen, og at de har kommet med ønsker om å få benytte enda mer av sine kunnskaper og erfaringer i arbeidshverdagen

- Drømmen er blant annet å få kunne dratt på hjemmebesøk for ammeveiledning, veilede foreldre i badestell, navlestel, lapisere navler og liknende, forteller Lindgren.

Videre håper de å i større grad kunne delta på kurs og seminarer som handler om barns helse og som er relatert til deres yrke.

- Vi mener at med dette, så kunne barnepleiere få brukt sine ferdigheter og være en «forlengende arm» for jordmødre og helsesykepleier som har mye på sitt program med tanke på konsultasjoner og annet, presiserer Lindgren.

;