Ziadasaken illustrerer den urett som rammer alle palestinere

Issam Younis, direktør for Al-Mezan Center for Human Rights i Gaza

Issam Younis, direktør for Al-Mezan Center for Human Rights i Gaza (Foto: Skjermbilde)

Ziadafamilien mistet 6 familiemedlemmer 20. juli 2014 da hjemmet ble bombet til grus. Ismail Ziada som er palestinsk-nederlandsk anla erstatningssøksmål i 2019 mot tidligere generalsjef for de israelske væpnede styrkene, Benny Gantz, og tidligere sjef for det israelske luftvåpenet, Amir Eshel. Tingretten i Haag ga Gantz og Eshel i 2020 medhold i at de har funksjonell immunitet mot påtale for nederlandsk domstoler ettersom de påståtte handlingene ble utført i samsvar med deres offisielle plikter. Retten avviste saken. Ziada har med internasjonal støtte anket og saken kommer opp for lagmannsretten i Haag 23. september.

22.09.2021 av Ingunn Eriksen
Sist oppdatert: 24.09.2021

I forkant av ankesaken ble det holdt en paneldiskusjon 20. september i Haag hvor Issam Younis, direktør for Al-Mezan Center for Human Rights, deltok virtuelt fra Gaza. Han ga en inngående beskrivelse av alle hindringene for at palestinere skal kunne reise sak for israelsk domstoler og få en rettferdig rettergang. Hindringene innebærer at palestinere i praksis er rettsløse overfor menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser. Det er langt fra siviles rett til beskyttelse under krig som er gitt i Genèvekonvensjonene og virkeligheten palestinere under okkupasjon, anneksjon og blokade lever under.  

 

Tusenvis av sivile har blitt drept i israelske angrep på Gaza

I følge Younis følger folk i Gaza spent med i saken. Al-Mezan Center for Human Rights har forsøkt å reise mange krigsforbrytelsesaker i det israelske rettsvesenet uten å nå fram. Ziadasaken gir håp. Uansett utfall så er saken med å synliggjøre at sivile i Palestina ikke har noe reell beskyttelse. Når bombene faller over Gaza, så finnes det verken fysisk beskyttelse som bomberom eller adgang til å stille de skyldige til ansvar gjennom rettsprosesser. Det må det bli en endring på. Dersom krigens folkerett og menneskerettigheter blir teoretiske rettigheter, så undergraver dette tilliten til konvensjoner og internasjonale spilleregler. Det rammer ikke bare palestinere, men alle folk som blir ofre for krig og okkupasjon.

Ismail Ziada er klar for ankesaken som kan gi presedens for lignende saker
Ismail Ziada håper at lagmannsretten vil komme til en avgjørelse som skaper presedens og reduserer ytterligere israelske krigsforbrytelser mot palestinere. Foto Ingunn Eriksen

 

Oppsiktsvekkende avgjørelse i tingretten

Ekspertpanelet  professor Cedric Ryngaert, Public International Law and Head of the Department of International and European Law at Utrecht University, førsteamanuensis Jeff Handmaker, Legal Sociology at the International Institute of Social Studies of Erasmus University Rotterdam og forskningsleder Kate Clark, Nuhanovic Foundation hevdet at det er oppsiktsvekkende at tingretten verken realitetsbehandlet immunitetsspørsmålet eller tok stilling til Ziadas anførsler i saken.

 

Frederiek de Vlamin, Nuhanovic Foundation og Jeff Handmaker, Legal Sociology at the International Institute of Social Studies of Erasmus University Rotterdam

 

Internasjonal støtte

Ziada -saken støttes av musiker Roger Waters samt hundrevis av privatpersoner, Nuhanovic Foundation, Fagforbundet og andre organisasjoner. Fagforbundets medlemmer og fagforeninger oppfordres til å bidra med et solidarisk beløp her.

Roger Waters avsluttet paneldiskusjonen med en sterk oppfordring til folkelig mobilisering ved å ta til gatene. Det er planlagt en støttemarkering utenfor rettslokalet.