Til hovedinnhold

Kulturstreiken: Klart vi veit hva vi driver med

Fagforbundets pensjonsekspert, Steinar Fuglevaag, svarte på spørsmål og forklarte om pensjon til de streikende kulturarbeiderne.

Fagforbundets pensjonsekspert, Steinar Fuglevaag, svarte på spørsmål og forklarte om pensjon til de streikende kulturarbeiderne. (Foto: Geirmund Jor)

– Vi veit hva vi driver med. Vi ville aldri kjempet for en dårligere tjenestepensjon enn den vi allerede har. Påstandene fra arbeidsgiverne faller på sin egen urimelighet, sier Fagforbundets pensjonsekspert, Steinar Fuglevaag.

16.09.2021 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 21.09.2021

Fuglevaag tok med seg sitt mobile pensjonskontor til streikende medlemmer på Nationaltheateret. Medlemmene hadde mange spørsmål, og ett av dem var arbeidsgivers påstand om at den midlertidige innskuddsordningen de har nå er bedre enn hybridpensjonen som LO og Fagforbundet krever. Det avviste han kategorisk.

Et enkelt likestillingskrav

– Vi krever en ordning som gir lik utbetaling for kvinner og for menn og som varer livet ut. Det får man i hybriden, men det er ikke mulig i en innskuddspensjon. Hybriden er en kollektiv ordning der pengene fra de som dør tidlig går tilbake inn i kollektivet. Det gir en høyere pensjon for dem som lever lenger.

Arverett – bare for de få

I samme åndedrag svarte han på spørsmål om arverett på pensjon og understreket at arveretten som er i innskuddspensjonen først og fremst vil være en fordel for arvingene til de som dør omtrent når de blir pensjonister. De aller fleste som blir gamle nok til å kunne ta ut pensjon, har en forventet levealder som er mye lenger, og da vil jo pengene være brukt opp.

Fuglevaag fikk også spørsmål om frilanserne, om det er slik at de vil tape på en ny hybridpensjonsløsning.

- Nei, var det krystallklare svaret fra pensjonseksperten. 

Frilanserne taper ikke på hybrid

– Vi ville aldri ha droppa alle de med midlertidig arbeidskontrakter i bytte for en bedre ordning for fast ansatte. Den gamle pensjonsordningen var skikkelig dårlig for de midlertidig ansatte, og den nye innskuddsordningen var mye bedre. Men, det er ingenting i vilkårene for frilansere som ikke kan videreføres i hybridordningen. Leverandørene bekrefter at hybridordningen kan avtales som en felles ordning for kultursektoren, slik at man jobbe i ulike institusjoner og tjene opp pensjon i samme ordning. Det er fullt mulig å ha en pensjonskonto der man kan samle opp pensjonskapitalbevis i en konto, uansett om det er i innskudds- eller hybridpensjon. Det er faktisk slik at også frilanserne vil komme litt bedre ut, særlig kvinner, fordi beløpet de sparer til pensjon er omtrent en prosent høyere enn i innskuddsordningen, sa han.

Det er et annet forhold for de som er selvstendig næringsdrivende. De må ta ansvar for egen sparing til pensjon, uansett hvilken pensjonsordning som finnes.

Uenige om modell

Flere av de frammøtte ville vite hvorfor det er uenighet om selve regnestykkene. Til det svarte han.

– Slike regnestykker vil variere, litt avhengig av hva man legger inn. Jeg tror ikke vi er uenige med arbeidsgiver om tall og regnestykker. Det er selve modellen vi ikke er enige om. Løser vi det, er jeg sikker på at vi kan løse alle de andre spørsmålene, avsluttet Steinar Fuglevaag, pensjonsekspert i Fagforbundet.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?