Fagforbundet krever en varig tillitsreform for arbeidsfolk

Tillitsreform er motsatsen til Høyres markedstenkning i offentlig sektor. – Vi trenger en reform som bygger på tillit til de ansatte, skaper trygge arbeidsforhold og hvor tett partssamarbeid er helt sentralt, sier Odd Haldgeir Larsen.

07.09.2021 av Steinar Ottesen
Sist oppdatert: 09.09.2021

De fire forbundene, Fagforbundet, NTL, FO og SL, har i lang tid arbeidet med en tillitsform og har nå konkretisert hva en slik reform i offentlig sektor bør inneholde. Førti år med New Public Management, privatisering og konkurranseutsetting i offentlig sektor må reverseres. Skal vi klare det er vi helt avhengig av rødgrønn valgseier 13. september.

Odd Haldgeir Larsen er nestleder i Fagforbundet og har sittet i arbeidsgruppen som har jobbet med tillitsreformen.

Fagforbundet vet at tillit lønner seg. En tillitsreform betyr flere hele faste stillinger, mindre privatisering og en ny retning bort fra skjemavelde og rapporteringen i offentlig sektor, sier nestlederen i Fagforbundet.

Viser at de rødgrønne er på vårt lag

LOs tillitsarbeid vil gjøre oppstarten i regjering enklere for de rødgrønne partiene, som alle både støtter – og understreker behovet for en tillitsreform. Skroting av markedsløsninger og behovet for en tillitsmodell i styringen av offentlig sektor synliggjør veldig tydelig forskjellene mellom alternativene. 

– En varig tillitsreform for arbeidsfolk vil gjøre en god offentlig sektor enda bedre og lede oss langt bort fra Høyres markedsløsninger. Det er ingen tvil at kampen om styringsmodellen i offentlig sektor synliggjør veldig tydelig forskjellene mellom høyreregjeringa og de rødgrønne partiene. Og det er ingen tvil om at de rødgrønne er på lag med våre medlemmer, sier Odd Haldgeir Larsen.

Les hele notatet her tillitsreform i offentlig-sektor (lo.no)