Kulturstreik: Regine kan tape 400 000 kroner i pensjon

Kulturstreik: Regine kan tape 400 000 kroner i pensjon

Regine Wilhelmsen, kostymesyer og ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Teater og Scene, og hovedtillitsvalgt ved Hålogaland Teater og lysmester Ruben Westerli Johnsen ved Hålogaland Teater er enige om at dette er en viktig likestillingssak.

Regine Wilhelmsen, kostymesyer og ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Teater og Scene, og hovedtillitsvalgt ved Hålogaland Teater og lysmester Ruben Westerli Johnsen ved Hålogaland Teater er enige om at dette er en viktig likestillingssak. (Foto: Fagforbundet)

Striden handler om hvilken pensjonsordning som skal gjelde. For Regine Wilhelmsen og alle andre kvinner handler det om store summer. Får arbeidsgiver viljen sin taper Regine 15 000 kroner i året, med andre ord over 400 000 i løpet av pensjonisttida.

04.09.2021 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 04.09.2021

Det springende punktet i striden er om tjenestepensjonen bare skal utbetales et bestemt antall år, eller om den skal vare fra hun tar ut pensjon og livet ut.

Straffes for å være kvinne

– Jeg ser absolutt ingen fornuftig grunn til at jeg skal tape pensjonsmessig bare fordi jeg er kvinne og dermed har en høyere forventa levealder enn menn, sier Wilhelmsen selv.

Dersom arbeidsgiverne får gjennom sitt syn vil de ansatte på opera, teater og orkester ende opp med en såkalt innskuddspensjon. Det vi gi utbetaling i et bestemt antall år, resten av levetida vil man måtte leve av folketrygden sin.

Mari Røsjø, leder i Fagforbundet Teater og Scene, forklarer litt av bakgrunnen for konflikten.

– Fram til 2016 hadde vi en pensjonsordning som var svært kostbar, hvor utgiftene var vanskelig å forutse. Derfor gikk vi i de ansattes organisasjoner i 2016 med på en midlertidig pensjonsordning (innskuddspensjon) for å sikre økonomien og bærekraften til institusjonene våre. Til gjengjeld fikk vi et løfte om at vi på sikt skulle få en pensjon som varer livet ut og som virker likt for kvinner og menn. Det er dette løftet vi nå krever innfridd. Svaret er hybridpensjon. I gårsdagens mekling sa arbeidsgiverne nei til å holde dette løftet, og resultatet var at vi nå er i streik.

Kvinnekamp, men også en kamp for menn

Ruben Westerli Johnsen er lysmester ved Hålogaland Teater. Han er like klar som kollega Regine Wilhelmsen.

– Det er en viktig kamp, selv om dette ikke slår like kraftig ut for oss menn som det vil gjøre for kvinner er en pensjonsordning som er lik for kvinner og menn og som varer livet ut, et selvfølgelig likestillingskrav, mener han.

Hvor stor er forskjellen mellom Ruben og Regine?

Ruben og Regine er født i 1993 og 1994, men når 67-årsdagen kommer vil Ruben ha en forventa gjenstående levealder på 23,9 år og Regine 27,6.

Fagforbundet har fått pensjonsberegningsselskapet Actecan til å regne ut hva forskjellen i pensjon vil bli for de to med enten innskuddspensjon eller hybridpensjon. Hvis vi tar utgangspunkt i at begge tjener omlag 450 000,- vil forskjellen på de ulike pensjonstypene bli slik:

Lønn 450 000 – Årlig pensjon

  Innskuddspensjon Hybridpensjon
Mann 95 000 97 000
Kvinne 82 000 97 000

Dette er tjenestepensjonen, i tillegg kommer folketrygd og AFP. Begge varer livet ut.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?