Tillitsvalgte gjør medlemmene fornøyde

Tusenvis av tillitsvalgte står hver dag på for Fagforbundets medlemmer. Det betaler seg. Åtte av ti mener medlemskapet er viktig.

14.07.2021 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 06.08.2021

Det går fram av en fersk medlemsundersøkelse.

Fagforbundets nestleder Odd Haldgeir Larsen takker i første rekke de tillitvalgte for at så mange setter pris på forbundet sitt. Hele 40 prosent er svært fornøyde, mens i overkant av 50 prosent sier de er litt fornøyde eller verken fornøyde eller misfornøyde med medlemsskapet. Kun 2 prosent sier de er svært misfornøyd.

– Fagforbundets medlemmer er godt fornøyd med medlemskapet og det er gledelig. Vi har mange tusen tillitsvalgte som gjør en utrolig god jobb og medlemsundersøkelsen bekrefter det. Jeg er stolt, sier Larsen.

Det er nærmere 400.000 medlemmer i Norges største forbund. Det er en aktør arbeidsgivere landet rundt må forholde seg til. Forbundet står på for rettferdige lønns- og arbeidsforhold, og mange medlemmer har kjent godt på gleden av at Fagforbundet har stilt opp for dem.

 

– Den historiske seieren i Stendi-saken er et godt eksempel på hvorfor du bør være organisert i Fagforbundet. Vi får til mye, fordi vi er et lag og alle står på for hverandre, sier Odd Haldgeir Larsen.

Les mer om medlemsundersøkelsen i Fagbladet.