Meklingen i kommuneoppgjøret fortsetter på overtid

Daglig leder i LO Kommune, Mette Nord og forhandler Pål Skarsbak.

Daglig leder i LO Kommune, Mette Nord og forhandler Pål Skarsbak. (Foto: Fagforbundet)

Partene i kommuneoppgjøret mekler på overtid. Fristen gikk ut ved midnatt. Partene er samlet hos riksmekleren for å gjøre et siste forsøk på å unngå kommunestreik. Dersom det ikke blir enighet mellom partene kan over 4700 av LO Kommunes medlemmer være i streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag 27. mai.

26.05.2021 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 27.05.2021

Hvis det fremdeles mekles etter kl. 05:30 må folk gå på jobb som normalt.

Under mekling er det bare riksmekleren som uttaler seg om meklingen, men allerede før den startet krevde LO Kommune at kjøpekraften skulle opprettholdes for medlemmene og at den manglende lønnsutviklingen fra fjorårets oppgjør skulle tas igjen.

LO Kommunes leder, Mette Nord, har tidligere uttalt at streikeuttaket er tydelig preget av koronapandemien.

– Vi har skjermet barn og unge, helse og alle som jobber med vaksinasjonsprogrammet i kommunene. Både skole, barnehage og SFO skal jobbe som vanlig. Vi mener at de har vært gjennom så krevende tider, at det vil være galt å ramme den ytterligere. I tillegg skjermer vi vaksinasjonsprogrammet som er så viktig.

Lønnsoppgjøret 2021 er et såkalt mellomoppgjør. Det betyr at det kun forhandles om lønnstillegg.

Oslo kommune er et eget tariffområde og omfattes ikke av denne tariffavtalen.

LO Kommune representerer 190 000 arbeidstakere i kommunal sektor og består av disse forbundene: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes Landsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Fellesforbundet. LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området.