Meklingen i kommunesektoren er i gang

Daglig leder i LO Kommune, Mette Nord og forhandler Pål Skarsbak.

Daglig leder i LO Kommune, Mette Nord og forhandler Pål Skarsbak. (Foto: Fagforbundet)

Partene i kommuneoppgjøret er nå samlet hos riksmekleren for å gjøre et siste forsøk på å unngå kommunestreik. Dersom riksmekleren ikke lykkes med å finne en enighet mellom partene kan over 4700 av LO Kommunes medlemmer være i streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag 27. mai.

25.05.2021 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 09.06.2021

Under mekling er det bare riksmekleren som uttaler seg om meklingen, men allerede før den startet hadde LO Kommune satt fram krav om at kjøpekraften skal opprettholdes for medlemmene og at etterslepet fra fjorårets lønnsoppgjør tettes.

LO Kommunes leder, Mette Nord, forteller at streikeuttaket er tydelig preget av koronapandemien.

 – Vi har skjermet barn og unge, helse og alle som jobber med vaksinasjonsprogrammet i kommunene. Både skole, barnehage og SFO skal jobbe som vanlig. Vi mener at de har vært gjennom så krevende tider, at det vil være galt å ramme den ytterligere. I tillegg skjermer vi vaksinasjonsprogrammet som er så utrolig viktig for så utrolig mange.

Lønnsoppgjøret 2021 er et såkalt mellomoppgjør. Det betyr at det kun forhandles om lønnstillegg. 

Oslo kommune er et eget tariffområde og omfattes ikke av denne tariffavtalen.

LO Kommune representerer 190 000 arbeidstakere i kommunal sektor og består av disse forbundene: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes Landsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Fellesforbundet. LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området.