Norsk Folkehjelp og Fagforbundet jubler: Viktig skritt i riktig retning

I går kom nyheten om at Statens pensjonsfond utlandet (oljefondet) stenger ute tre selskap grunnet menneskerettighetsbrudd og brudd på siviles rettigheter. To av disse er knyttet til de ulovlige bosettingene på Vestbredden.

20.05.2021
Sist oppdatert: 20.05.2021

Norsk Folkehjelp og Fagforbundet mener beslutningen er både viktig og riktig. Det er veldig bra at Oljefondet utestenger to selskaper med bånd til Israels ulovlige bosettinger på Vestbredden. Dette er noe vi har jobbet for i mange år.

I en gjennomgang foretatt av Norsk Folkehjelp og Fagforbundet av oljefondets beholdninger, ble det dokumentert at fondet er investert i 64 selskaper som tjener på, og dermed støtter opp om, den folkerettsstridige okkupasjonen av Palestina. Dette er uakseptabelt, og burde opphører så raskt det lar seg gjøre.


– Som det største statlige investeringsfondet i verden har oljefondet et ansvar for å ikke støtte opp under brudd på humanitærretten og menneskerettigheter, sier leder i Fagforbundet Mette Nord.

FNs Sikkerhetsråd slo fast i resolusjon 2334/2016 at bosettingene strider mot folkeretten. FNs spesialrapportør for menneskerettighetssituasjon i det okkuperte palestinske området, Michael Lynk, fremhever at enhver form for næringslivsforbindelser, enten direkte eller indirekte, med de israelske bosetningene er uforenlig med menneskerettighetsforpliktelser.

Norges Bank har nå besluttet å utelukke tre selskaper fra Oljefondet: Honey Holdings, Shapir Engineering and Industry, og Mivne Real Estate. Beslutningen kommer etter anbefalinger fra Etikkrådet, som har som jobb å vurdere investeringene til fondet.

Rådet knytter et av selskapene til menneskerettighetsbrudd i Myanmar, og to til risiko for medvirkning til systematiske brudd på siviles rettigheter på Vestbredden.

                                                                                                                  Fagforbundet og Norsk Folkehjelp er tilfreds med Norges Banks avgjørelse, men er opptatt av dette bare må være en start.

Fondet må raskt trekke seg ut av flere av selskapene som direkte medvirker til alvorlige brudd på folkeretten og menneskerettigheter på okkupert palestinsk jord.

Oljefondet er ett av verdens største fond. Beslutninger som fattes her blir lagt merke til verden over, og ekskluderingene er et viktig insentiv til selskapene om å avslutte virksomhet som støtter opp under okkupasjonen.


– Dette er et gledelig og viktig skritt i riktig retning, men vi har fortsatt en lang vei å gå, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Killi Westhrin.

3.mai lanserte Fagforbundet og Norsk Folkehjelp en kampanjeside og hittil har nesten 10.000 sendt epost til Oljefondet, Finansdepartementet, Etikkrådet og Finanskomiteen for å si ifra om at de ikke vil at oljefondet tjener på brudd på menneskerettigheter og okkupasjon.  Denne kampanjen vil fortsette, helt til fondet ikke lenger har investeringer i selskaper som medvirker til brudd på folkeretten og menneskerettigheter i Palestina.