Avsløringene om SOS-barnebyer omfatter ikke Fagforbundets barneby i Angola

Huambo, Angola (Foto: Fagforbundet)

I kjølvannet av avsløringene om overgrep og korrupsjon i SOS-barnebyer, har Fagforbundet blitt forsikret om at det ikke gjelder vår egen barneby i Angola. - Det er viktig at det blir ryddet opp internasjonalt så raskt som det gjøres nå, så vi kan vite at alle barn i SOS- barnebyer sine programmer kan være like trygge som barna i Fagforbundets barneby, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

06.05.2021 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 10.06.2021

SOS-barnebyer i Norge er blant avdelingene som har tatt initiativ til å granske organisasjonen internasjonalt. Granskingsrapporten "A duty to act" fra det norske advokatfirmaet Wiersholm AS undersøker 22 konkrete saker som omhandler korrupsjon og overgrep.

- At dette har pågått i en organisasjon som SOS-barnebyer er selvsagt rystende og svært beklagelig. Samtidig er det også betryggende at SOS-barnebyer i Norge, sammen med andre land, har vist handlingskraft og vilje til å kjempe for nødvendige endringer i en organisasjon som driver et svært viktig arbeid, sier Fagforbundets leder.

Fagforbundets barneby i Angola har rundt 5000 bidragsytere og det har gått ut følgende informasjon til alle: 

Kjære samarbeidspartnere

Tusen takk for at dere er støttespiller til SOS-barnebyer.

Vårt verdensomspennende arbeid for å gi barn omsorg hadde ikke vært mulig uten trofast støtte fra dere.

Vi har den siste tiden jobbet mye med en alvorlig, men viktig sak som vi mener det er viktig å informere dere som støttespiller om. Vi er åpne om alt det positive SOS-barnebyer bidrar til over hele verden, og da skal vi også være åpne når vi har feilet.

SOS-barnebyer internasjonalt har nylig fått resultatet av to eksternt gjennomførte rapporter, som avdekker at vi ikke har levd opp til våre løfter om å sikre barns beskyttelse og effektiv bruk av våre midler. Rapportene viser at enkeltsaker knyttet til overgrep, korrupsjon og misbruk av innsamlede midler, ikke har blitt håndtert i henhold til SOS-barnebyers internasjonale strenge og tydelige retningslinjer og prosedyrer.

Dette er dypt beklagelig og alvorlig for oss som har omsorg for barn og forvalter gaver og giveres tillit. Og ikke minst er det alvorlig for dem som er blitt rammet. Vi som organisasjon både i Norge og internasjonalt, tar fullt ansvar for det som har hendt, og for å sikre at dette ikke skjer igjen.

I et ekstraordinært senatsmøte 29. april vedtok Senatet, som er øverste ansvarlig organ i SOS-barnebyer internasjonalt, en handlingsplan både for å gjøre opp for urett som er begått – og ikke minst forhindre at de skal skje igjen.

Blant tiltakene er regionale ombudspersoner med særlig ansvar for å følge opp alle forhold som går på barns beskyttelse, opprettelse av et erstatningsfond for dem som har lidd urett og en uavhengig kommisjon som skal komme med anbefalinger til nødvendige endringer i organisasjonens ledelse internasjonalt.

Disse avsløringene har rystet SOS-barnebyers organisasjoner i land over hele verden. Og vi tar et felles ansvar for å gjøre det som kreves for å rydde opp, og sørge for at dette ikke skal få ødelegge for den viktige jobben som gjøres i over 130 land for å sikre at flere barn får den omsorgen de trenger.

De aller, aller fleste av dem som hver dag arbeider med å sørge for at barn får den tryggheten og omsorgen de trenger, gjør en enestående jobb. Takket være modige varslere og vitner har vi nå fått avdekket alvorlige mangler og brist i ledelse og styringssystemer i SOS-barnebyer Internasjonalt.

SOS-barnebyer jobber i tråd med FNs retningslinjer for alternativ omsorg for barn. Vi har felles internasjonale retningslinjer og prosedyrer for å forebygge, avdekke og reagere på uønsket og ulovlig adferd. Vi rapporterer hvert år på alle brudd som har blitt varslet og håndtert. I disse sakene må vi innse at våre prosedyrer og kontrollmekanismer ikke har klart å forhindre hverken brudd eller manglende håndtering på uønsket og ulovlig adferd.

Dere som støttespiller kan føle dere trygge på at vi tar dette på det største alvor, og nå gjør det vi kan for å løse dette til det beste for barna i våre programmer. Vi har et ansvar både overfor barna våre, våre ansatte og våre givere.
Denne saken, og barnas trygghet, er vår største prioritet nå.
"Vi setter stor pris på at SOS-barnebyer, Norge, tok dette initiativet. Det er viktig at det blir ryddet opp internasjonalt så raskt som det gjøres nå, så vi kan vite at alle barn i SOS- barnebyer sine programmer kan være like trygge som barna i Fagforbundets barneby".
- Mette Nord

Dersom dere har noen spørsmål eller bare vil snakke med oss, ta gjerne kontakt med Seniorrådgiver Turid Weisser på 480 05 167 eller e-post turid.weisser@sos-barnebyer.no


Med vennlig hilsen
SOS-barnebyer

Sissel Aarak
Generalsekretær

Se også informasjon på nettsida til SOS-barnebyer