Til hovedinnhold

Er kvinnedagen utdatert?

La meg fortelle deg at kvinner fremdeles tjener mindre enn menn, trakasseres oftere og har færre rettigheter. I dag står vi sammen i solidaritet med kvinner i hele verden, skriver Victoria De Oliveira.

08.03.2017
Sist oppdatert: 08.03.2019

Hvert år den 8. mars samles kvinner over hele verden for å vise solidaritet og for å minnes kvinner som har ofret alt i kampen for et rettferdig og likestilt samfunn. Jeg er stolt av å være den jeg er, en ung kvinne på 25 år. Og jeg er heldig, jeg ble født inn i en verden der jeg er verdsatt, jeg har fått gå på skole, jeg har fått utdanne meg, jeg har fått jobbe, jeg bestemmer over min egen kropp, og jeg tar avgjørelser angående mitt liv. Men slik er det ikke for alle, slik er det heller ikke for alle i min del av verden, den vestlige verden. Dette gjør meg sint! Det gjør meg sint at vi fortsatt må kjempe for å opprettholde rettigheter vi for lengst startet å kjempe for!

Les også: Velferd og kvinnekamp

I dag samler kvinner og menn over hele verden seg for å gå i tog, streike, og å vise solidaritet med andre kvinner over hele verden. I år samles grasrotkvinner over hele verdens seg til streikemarkeringer, i USA streiker kvinner mot president Trump og den sosiale urettferdigheten som gav han en av verdens mektigste posisjoner. "Day Without a Woman", for å markere viktigheten av kvinners likestilling.

Se video: Kvinnekamp er ikke for pyser!

 

Det å markere dagen ved å streike har flere betydninger og begrunnes i at kvinner oftere har flere oppgaver både i hjemmet enn mannen og tar oftere oppgaver menn ikke ønsker på jobb, samtidig som kvinner stort sett får dårligere betalt enn menn. I Irland skal kvinner streike for å kreve folkeavstemning for landets abortforbud #strike4repeal. Mens i andre land, som Argentina og Island, protesterer man blant annet mot vold mot kvinner, for gratis prevensjon og for likestilling mellom alle kjønn.

Viktigheten av å markere kvinnedagen er ikke noe mindre i Norge. Likestillings- og diskrimineringsombudets ferske tilsynsrapport til FN om status for kvinners rettigheter i Norge, viser at kjønnsrollene blir trangere og trangere. Mens noen ting tar tid, er det mye som også fremover her hjemme; vi er et av verdens mest likestilte land. Men det er ikke sånn at det er uvesentlig om det er blåstrømper, liberalister eller rødstrømper som er toneangivende i kvinnekampen. Det er forskjell på de borgerliges valgfrihet, og kvinners kamp for rettigheter og muligheter når vi snakker om kvinnefrigjøring.

Les også: Kvinnekamp: Mange veier å gå for å nå målet!

Jeg blir sint over at mange kvinner på norske arbeidsplasser diskrimineres og utsettes for ulovlige og krenkende handlinger, over at vi har et lønnsgap mellom kjønnene også innen samme bransje! Tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser at en gjennomsnittlig månedslønnen for kvinner som jobber fulltid er cirka 86% av mannens. Da er det noe skikkelig galt! Og du kan være helt sikker på at det er flere menn enn kvinner som har fulltidsstilling. Færre kvinner er yrkesaktive, og vi jobber oftere deltid – hvorfor? Til og med arbeidsmarkedet er kjønnsdelt, og bruken av deltid er høyere i kvinnedominerte yrker, i tillegg til at lønnen er betydelig lavere. Kvinners årlige bruttoinntekt er bare 67% av mannens. I tillegg vet vi at flere kvinner enn menn er minstepensjonister.

{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="60402" description1="" description2="Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet" href="" type="imageTemplate"}

 

Derfor mener vi i offentlig sektor at tiden er overmoden for innføring av seks timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon. Vi trenger en arbeidstid å leve med og ei lønn å leve av, og det er på høy tid at turnusarbeid likestilles med skiftarbeid.

Feminismen og kampen for likestilling har vært en viktig brikke i å bidra til Norges rikdom, og vi skal takke alle kvinnene som har stått i kampen før oss! Derfor er det viktig at vi fortsetter å stå på kravene, men også viser solidaritet med kvinner i alle verdensdeler på de samme viktige punktene. Vi lever i en tid der våre oppnådde rettigheter er under angrep på ulike måter over hele verden, under troen på at full likestilling er oppnådd. Det er selvfølgelig ikke sant, vi har fremdeles ikke oppnådd full likestilling og derfor må vi fortsette å sette kvinnesaker på dagsordenen.

Det er fordi vi er kvinner vi diskrimineres og henger etter, om det er lønn, makt eller andre muligheter vi snakker om. Det er ikke fordi vi ikke er gode nok, ikke har god nok kompetanse eller gode nok evner. Vi har store utfordringer både i Norge og internasjonalt.

{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="60404" description1="KLAR FOR TOG: Artikkelfortatter Victoria De Oliveira, 25 år gammel kvinne og feminist, er klar for 8. marstog. Victoria er også, blant mye annet, leder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Østfold, og sitter i Fagforbundets sentrale ungdomsutvalg. " description2="Privat" href="" type="imageTemplate"}

 

Derfor skal jeg i dag ut å gå i tog, jeg skal gå for oss kvinner her i Norge og jeg skal gå i solidaritet med kvinner i hele verden for å markere at kampen for å oppnå likestilling er langt fra over. Og kjære alle gutter og menn der ute, bli med å vis deres støtte, det er ingen skam i å være feminist. Vi vil gjerne ha dere med i kampen for likestilling, men da skal det være under den forståelsen av at vi vil ha full likestilling på alle våre krav!

Så kjære alle sammen, i dag skal vi markere kvinnedagen, vi skal sette kvinnesaker på dagsordenen og vi skal feire våre seire, og se fremover for å føre kvinnekampen videre. Gratulerer med dagen, hilsen en engasjert ung feminist!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?