Til hovedinnhold

Møt Fagforbundets nye studentkontakter!

Visste du at Fagforbundet har egne studentkontakter spredt rundt på høgskoler og universiteter over hele landet?

18.01.2019
Sist oppdatert: 01.03.2019

Med over 6000 studentmedlemmer er Fagforbundet størst på studenter i LO. Vi organiserer bredt, og våre medlemmer studerer blant annet innen helse, sykepleie, ingeniør, kirke, kultur, oppvekst og mer.

For å ta vare på alle disse opprettet Fagforbundet høsten 2018 egne studentkontakter, som er tilgjengelige for studenter på høgskoler og universiteter over hele landet, fra Troms til Agder.

– En studentkontakt er en student som Fagforbundet har frikjøpt for å bistå studentene og bidra til å øke studentaktiviteter på sitt studiested, eller eventuelt andre studiesteder i regionen, forklarer Victoria De Oliveira, nestleder i Fagforbundet Ung.

{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="70982" description1="Victoria De Oliveira, nestleder i Fagforbundet Ung." description2="Martine Grymyr" href="" type="imageTemplate"}


– Vi så et stort behov for å komme mer aktivt på banen inne på studiestedene, samtidig som vi så at ressursene ikke var tilstrekkelig i organisasjonen. En studentkontakt vil kjenne miljøet og studentene på studiestedet og vil kunne fungere som en nøkkel inn. Vi håper at prosjektet vil bidra til nettopp dette. Og ikke minst at det setter Fagforbundet på kartet!

Spør om arbeidsliv

Én av de som sa ja til oppdraget, er 24 år gamle Henrik Madsen. Siden studiestart i 2018 har han vært studentkontakt i Hordaland, samtidig med at han går masterprogrammet i historie ved Universitetet i Bergen.

– Som studentkontakt er jeg et mellomledd mellom studentene og Fagforbundet, og en som studentene kan gå til om de trenger hjelp til noe, eller har ønsker om å bidra med noe. Alle som ønsker det kan ta kontakt med meg, og jeg vil gjøre mitt beste for å bistå dem, eller sette dem i kontakt med riktige folk, forklarer Madsen.

Det studentene som kommer til ham oftest lurer på, er arbeidslivsspørsmål. Mange studenter jobber ved siden av studiene, og mange har gått rett fra videregående ut i arbeid, uten noen tidligere arbeidserfaring.

– Dette vet de mange sjefer, og utnytter det de kan. Mange unge vet ikke hva de har rett på av lønn og goder, og hva sjefen kan tillate seg å gjøre. Det er ikke alt jeg kan svare på, men fagbevegelsen er et spleiselag, så om det er noe jeg ikke kan svare på, er det alltids noen andre som kan, sier Madsen.

Viktig at studentene engasjerer seg


Og at det var nettopp fagbevegelsen som spurte, gjorde at Madsen ikke kunne si nei til å ta rollen som studentkontakt.

– Fagbevegelsen er noe av det vakreste vi har, og det beste våpenet vi har for å få til positiv forandring, både på nasjonalt og internasjonalt nivå, og i enkeltpersoners liv. Det å skulle få skulle få lov til å jobbe aktivt med det er en stor ære jeg ikke kunne si nei til, sier den engasjerte 24-åringen, og fortsetter:

– Det er viktig at studenter engasjerer seg i fagbevegelsen, da prinsippet om at utdanning i Norge skal være et gratis fellesgode – og ikke noe som følger lommeboken – er et barn av fagbevegelsen og arbeiderklasseungdom. I det siste har vi sett at visse krefter har begynt å true gratisprinsippet innen høyere utdanning. Da er det viktig at vi står sammen om en god, gratis utdanning før man går ut i arbeidslivet, og en trygg hverdag etter.

{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="70983" description1="SAMARBEIDER: Fagforbundets studentkontakt i Hordaland, Henrik Madsen, sammen med leder av Fagforbundets ungdomstuvalg i Hordaland, Katrine Froestad." description2="Martine Grymyr" href="" type="imageTemplate"}


Vil utvide ordningen

Per i dag har Fagforbundet studentkontakter i åtte regioner, herunder Agder, Østfold, Oslo, Oppland, Troms, Hordaland, Rogaland og Trøndelag.

Victoria De Oliveira har allerede langt større ambisjoner for prosjektet.

– Vi håper at vi lykkes med prosjektet og at vi fra 2019 kan utvide ordningen til å gjelde enda flere steder. Det vi vet per i dag er at vi har fått innvilget en prosjektperiode til der vi har studentkontakter, og det er vi superglade for!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?