Til hovedinnhold

– Dårlig munnhelse kan handle om liv og død

Det høres kanskje dramatisk ut, men dekan Pål Barkvoll fra UiO var ikke alene om å peke på utfordringene, da han og flere av Norges fremste fagfolk innen odontologi var samlet for å markere den internasjonale munnhelsedagen.

20.03.2019
Sist oppdatert: 20.03.2019

– Behandlingen av tenner har i mange år fått en stemoderlig behandling her i landet, konstaterte dekan Pål Barkvoll, fra Universitetet i Oslo (UiO), da han onsdag morgen gjestet Den norske tannlegeforening og UiOs frokostseminar om munnhelse og utenforskap, på den internasjonale munnhelsedagen.
 
Barkvoll er en av dem som mener det er på høy tid å anerkjenne tennene som en del av kroppen.

– Får du en cyste i kjeven, må du som pasient betale uforholdsmessig mye for å fjerne den, sammenlignet med om denne cysten kom på huden. Er sykdom i munnhulen mindreverdig i forhold til sykdom i øret eller på øyet, spurte Barkvoll.

Alvorlige konsekvenser

En undersøkelse utført av Sentio på vegne av Fagforbundet Ung, viser at hele at 4 av 10 unge mellom 18 og 25 år har latt være å gjøre nødvendige tannlegebesøk på grunn av økonomi. Slikt kan få alvorlige konsekvenser, advarte Barkvoll.

– Vi må anerkjenne at det finnes mennesker i vårt samfunn som ikke har råd, eller av ulike årsaker ikke greier å gå til tannlegen. I ytterste konsekvens kan dårlig munnhelse handle om liv og død, eller man kan få så alvorlige psykiske plager at man trekker seg helt ut av samfunnet, sa dekanen, og avsluttet med en oppfordring til politikerne:

– Jeg mener vi har en manglende forståelse av at alvorlig medisinske problemer kan oppstå som følge av dårlig munnhelse. Det er på tide at politikerne lytter til våre faglige råd, og integrerer munnhulen som en del av resten av kroppen.

Politikerne må på banen


Tilstede på seminaret var også president i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum. Hun advarte mot stigmaet som følger med dårlig tannhelse.

– Det kan føre til dårlig selvtillit og dårlig selvfølelse, og det er så skambelagt at mange ikke engang tør å gå til tannlegen, selv om det er vi som kan hjelpe dem.

Resultatet av dårlige tenner kan også strekke seg langt forbi det kosmetiske. Det kan bli vanskelig å få i seg nok næring, og man risikerer å utvikle alvorlige infeksjoner som fører til hjerte- og karsykdommer.

– Vi må ta en gjennomgang av de prioriterte gruppene i stønadsordningen, og vi må ta en gjennomgang av folketrygden. Her må politikerne på banen, for vi trenger en politisk løsning på dette, Steinum.

Ikke nødvendigvis selvforskyldt


Dårlig tannhelse fører til lavere selvfølelse, lavere deltakelse i arbeidslivet, sosial isolasjon og dårligere livskvalitet, og dårlige tannhelse har større negativ effekt blant folk som lever i en ellers frisk befolkning, slik som for eksempel i Norge.

{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="71513" description1="IKKE SELVFORSKYLDT; Professor ved Universitetet i Oslo, Tiril Willumsen understreket at dårlig tannhelse ikke nødvendigvis er selvforskyldt." description2="Martine Grymyr" href="" type="imageTemplate"}


Men er dårlig tannhelse bestandig selvforskyldt, spurte professor ved UiO, Tiril Willumsen, og hadde svaret klart:

– Nei, det er ikke det. Folk gjør så godt de kan.

Tannhelse som valgkampsak


Fagforbundet Ung var også på plass for å markere tannhelsedagen, og tilstede var leder Mats Monsen, og medlem av det sentrale ungdomsutvalget og nestleder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Trøndelag, Linn Christin Pedersborg.

De var begge enige om at seminaret hadde gitt dem mange gode argumenter for å fortsette arbeidet med Fagforbundet Ungs kampanje for å få tannhelse inn i egenandelsordningen.

{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="71514" description1="LÆRERIKT: Fagforbundet Ungs Linn Christin Pedersborg og Mats Monsen var på plass for å hente inspirasjon til Fagforbundet Ungs tannhelsekampanje." description2="Martine Grymyr" href="" type="imageTemplate"}


– Det beste hadde vært om tannhelse ble en del av fastlegeordninga, og første skritt burde være å utvide gratis tannhelsetjenester til å gjelde fram til man er 30 år, og har kommet seg gjennom etableringsfasen, sa Monsen og Pedersborg, og minnet om at det er lurt å legge press på politikerne, nå som det snart er valgkamp:

– Husk at det også er mulig å sette inn mange gode tiltak for tannhelse, også ute i fylkene.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?