Til hovedinnhold

Kontingentfritak for de som er permitterte eller uten inntekt

– Vi gir kontingentfritak for å lette hverdagen for de av våre medlemmer som har bortfall av inntekt, sier nestleder i Fagforbundet, Odd-Haldgeir Larsen.

16.03.2020
Sist oppdatert: 16.03.2020

Medlemmene det gjelder skal ikke betale kontingent i den perioden de er uten inntekt eller mottar dagpenger fra NAV. Det betyr at de kun skal betale for de obligatoriske ordningene knyttet til medlemskapet mens de er uten inntekt eller mottar dagpenger som følge av permittering/nedstenging. 

- Det er viktig å presisere at dette gjelder alle, også de som er selvstendig næringsdrivende, de er jo veldig sårbare i denne situasjonen, sier Larsen.

Vedtektenes bestemmelser i korte trekk

Det er paragraf 9 i vedtektene som regulerer kontingentfritak (se under). I praksis sier vedtektene at medlemmer som er permitterte eller uten inntekt skal betale følgende:

  • LOfavør Innboforsikring: 71 kroner pr måned
  • Fagforbundets stønadskasse: 26 kroner pr måned
  • Til sammen: 97 kroner pr måned

Betaling for stønadskassa og innboforsikring blir innkrevd på giro, to måneder på etterskudd.

For medlemmer fra tidligere Postkom er det de forsikringer som er knyttet til medlemskapet, og som trekkes over lønnsslippen, som skal betales. Øvrig kontingent bortfaller jfr. vedtektenes § 9.

Ta kontakt med medlemmene

Fagforeningene bør aktivt ta kontakt med de medlemmene de vet er i målgruppa og som skal ha kontingentfritak.

- Det er viktig at vi gjør det vi kan for å minske belastningene for de som nå er i en krevende økonomisk situasjon, understreker Odd Haldgeir Larsen.

Vedtektene om kontingentfritak 

  • 9.1 Medlemmer som ikke mottar lønn/sykelønn fritas for kontingent ved: arbeidsløshet, arbeidsstans (streik og lockout), permisjoner, attføring, rehabilitering eller verneplikt utover 1 måneds varighet. Grunnlaget for kontingentfritak må dokumenteres. Premien til kollektive forsikringer må likevel betales.
  • 9.2 Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. Pensjonister som er fylt 75 år er også fritatt for kontingent.
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?