Til hovedinnhold

Mange lærlinger står i en vanskelig og uavklart situasjon

– Vi må huske at når denne krisen er over, er det fortsatt mange som skal gå opp til fagprøven, sier Mats Monsen, leder av Fagforbundet Ung.

19.03.2020
Sist oppdatert: 19.03.2020

Fagforbundet får nå inn bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte i kommuner og helseforetak om mangel på personell og ressurser til å håndtere utbruddet av koronaviruset, og det er ingen tvil om at utbruddet vil kreve mye av mange. Nå er det viktig at både arbeidstakere og arbeidsgivere ser med friske øyne på oppgavedeling i virksomhetene og god utnyttelse av tilgjengelig arbeidskraft, og der er lærlinger i helsefagene en viktig ressurs.

– Nå ser vi virkelig hvor avhengig vi er av fagarbeideren i arbeidslivet. Da vil det være utrolig synd om vi står igjen med et helt årskull av fagarbeidere som ikke har fått god nok tid til å jobbe med faget sitt. Vi må huske at når denne krisen er over, er det fortsatt mange som skal gå opp til fagprøven, sier Mats Monsen, leder av Fagforbundet Ung, og fortsetter:

– Mange lærlinger står nå i en vanskelig og uavklart situasjon, hvor mange er redde for å miste dyrebar tid til å øve fram mot fagprøven. Enten gjennom permittering eller at læretiden bli satt på pause, hvor de må utføre oppgaver på arbeidsplassen som ikke er relevant for faget. Derfor må vi sørge for at alle lærlinger som har behov for tilpasset læretid, får lovet dette av både arbeidsgivere og fra politikere på øverste hold.

Ta hensyn til lærlingenes kompetanse


Lærlinger er arbeidstakere og det er virksomheten som har ansvaret. Når arbeidsgiver skal vurdere hvorvidt en lærling skal omdisponeres til andre arbeidsoppgaver eller gå inn i en ordinær turnus som assistent, må man ta hensyn til hvor lærlinger er i opplæringsløpet.

– Om arbeidsgiver pålegger lærling å utføre oppgaver på lik linje som andre ansatte, så skal lærlingen bli betegnet som en ordinær ansatt og få lønn, overtidsbetaling og så videre, på lik linje som andre ansatte, sier Monsen, og minner om at lærlingene fremdeles er under utdanning.

– Hver enkelt lærling må få tilpasset sine arbeidsoppgaver ut ifra hva lærlingen og veileder ser på som hensiktsmessig og tilpasset det nivået lærlingen er på. Vi må unngå en situasjon hvor lærlingen ikke er komfortabel med nivået av ansvar, eller at de settes inn i oppgaver som de ikke har kompetanse til å utføre.

Må få fullføre utdanninga


Midt oppi krisen er det fortsatt viktig å huske at det kommer en dag hvor situasjonen er tilbake til det normale, og tusenvis av lærlinger skal fullføre utdanninga si.
Monsen forklarer:

– Lærlingene må få mulighet til å utvide læretiden sin, om de opplever at dette medfører mindre tid til å jobbe med opplæringsplaner og oppgaver fram mot fagprøven. Arbeidsgiver bør også tilpasse arbeidsoppgavene til lærlingene, slik at de får mer tid til å jobbe med opplæringsplanene og å planlegge fram mot fagprøven. I tillegg må lærlingen være den siste som blir sendt hjem og permittert av arbeidsgiver.

Lærlinger er ofte unge og har lite erfaring fra arbeidslivet. Monsen oppfordrer dem til å søke hjelp hvis de har spørsmål eller problemer på arbeidsplassen.

– Jeg anbefaler alle lærlinger om å ta kontakt med den som er tillitsvalgt på arbeidsplassen om de har noen spørsmål. De kan også henvende seg til elev- og lærlingombudet, som er en fri og uavhengig instans.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?