Til hovedinnhold

Spørsmål og svar om studenter i koronakrisen

01.04.2020
Sist oppdatert: 03.04.2020

Jeg har behov for særskilt tilrettelegging. Hva skjer nå?

Studenter med funksjonsnedsettelse og andre særskilte behov har rett til individuell tilrettelegging. Unntakstilstanden endrer ikke på dette. Tilretteleggingen skal sørge for at de faglige kravene ikke svekkes, men det kan være særskilte grunner til at studiestedet ikke kan tilby den samme tilretteleggingen som tidligere. Ta kontakt med ditt studiested for hvordan dette best løses i din sak.

Hvilke krav har jeg for å få gjennomført praksis?

Mange praksissteder holder stengt på grunn av smittefare. Igjen er det studiestedet ditt som bestemmer hvordan man løser utfordringene knyttet til dette. Noen utdanninger krever en viss type og mengde praksis for å få godkjent praksisperioden, og LO jobber for at konsekvensene av pandemien skal bli minimale samtidig som kvaliteten i praksisoppholdet opprettholdes. Ta kontakt med ditt utdanningssted og din praksisplass for informasjon og nærmere avtale rundt dette.

Fra og med 18. mars endret regjeringen reglene for praksis, for å gi universitetene og høyskolene mer fleksibilitet i hvordan dette gjennomføres for studentene.

Jeg er student med ekstrajobb som nå er stengt - har jeg krav på dagpenger?

I utgangspunktet har du ikke krav på dagpenger mens du studerer. Studenter vurderes ikke som reelle arbeidssøkere siden de har studier som hovedaktivitet. Det er imidlertid noen unntak fra hovedregelen. 

Etter innspill fra blant annet LO varslet regjeringen torsdag 19. mars at studenter skal få dekket inntektstap fra deltidsjobb gjennom Lånekassen. Lånekassen arbeider med å utforme denne ordninga. Vi vil komme tilbake med mer info.

På grunn av koronaviruset vil det oppstå nye behov for arbeidskraft. NAV råder til å følge med på hvilke bransjer som trenger mer arbeidskraft i dagens situasjon, det finnes flere ledige stillinger på arbeidsplassen.no.

Les mer hos nav.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?