Til hovedinnhold

Spørsmål og svar om lærlinger i koronakrisen

02.04.2020
Sist oppdatert: 03.04.2020

Jeg er lærling - kan jeg bli oppsagt?

Ja, det kan du. Hvis lærebedriften ikke lenger kan gi opplæring eller går konkurs, kan lærekontrakten heves. For at kontrakten kan oppheves, må fylkeskommunen samtykke.
MEN - du har likevel rett til å fullføre læretiden, men fylkeskommunen må da finne andre løsninger.

Fylkeskommunene jobber nå for å finne gode løsninger som gjør at lærlinger får fullført fagopplæringen. På grunn av dagens situasjon trenger fylkeskommunen tid til å hjelpe alle lærlingene. I mellomtiden blir opplæringen satt på «vent».

Hva er mine rettigheter hvis jeg som lærling blir permittert?

  • Lærebedrifter som ikke er i stand til å gi opplæring til lærlinger i dagens situasjon, kan permittere lærlingen. Lærlingen er sikret inntekt hvis de blir permittert og har fortsatt rett til å fullføre læretiden (men læretiden må sannsynligvis forlenges).
  • Lærebedrifter som permitterer en lærling må legge inn avbrudd i lærekontrakten og varsle fylkeskommunen.
  • Dersom en lærekontrakt må heves, skal fylkeskommunen tilrettelegge for at lærlingen får fullført fagopplæringen.
  • Lærlinger uten opplæringsrett som har inngått lærekontrakter har også rett til å fullføre fagopplæringen.

Hva skjer hvis fagprøven blir avlyst eller utsatt?

Hvis fagprøven blir avlyst eller utsatt, har lærlingen rett til å gjennomføre fagprøven på et senere tidspunkt. Fylkeskommunen jobber med å finne gode løsninger for gjennomføring av fagprøver, men det kommer til å ta tid før alle får gjennomført fagprøven sin.

Praksiskandidater må vente til fylkeskommunen har kapasitet til å gjennomføre fagprøve eller eksamen hvis disse blir avlyst.

Kan jeg som lærling bli satt inn i den ordinære driften?

Ja. Lærlinger er arbeidstakere og det er virksomheten som har ansvaret. Når arbeidsgiver skal vurdere hvorvidt en lærling skal omdisponeres til andre arbeidsoppgaver eller gå inn i en ordinær turnus som assistent må man ta hensyn til hvor lærlinger er i opplæringsløpet og om de har tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene de blir satt til – slik arbeidsgiver vurderer det. De vil da være å regne som vanlige arbeidstakere (assistenter) og skal ha vanlig lønn.

Det er viktig å understreke at kravet til faglig forsvarlighet kommer først! Lærlingen skal ikke settes i en situasjon der vedkommende f.eks. kan utgjøre en smittefare for seg selv eller andre. 

Jeg har mistet lærlingplassen, hva skjer med inntekten?

Stortinget har nå vedtatt at lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet, skal få en inntekt på nivå med lærlingelønnen. Dette er en midlertidig ordning inntil videre, og den blir iverksatt så snart NAV får på plass en teknisk løsning.

Gå til nav.no

Får lærlinger i helsefagarbeid også utreiseforbud og dermed kompensert ferie/utgifter til utenlandsreise?

Dette kommer an på hvor de er i opplæringsløpet og om de har tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene de blir satt til – slik arbeidsgiver vurderer det. De vil da være å regne som vanlige arbeidstakere (assistenter) og skal ha vanlig lønn.

Dette er unge folk som kan synes det er vanskelig å si nei. Arbeidsgiver har et stort ansvar for oppfølging og opplæring. I tillegg er det viktig å sikre at dette ikke går ut over læretida og plan om avlegging av fagprøve. Fylkeskommunen må derfor kontaktes først.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?