Til hovedinnhold

Fagforbundet Tromsø krever dagpenger for studenter

I disse dager ser vi flere kompensasjonsordninger for de som rammes av koronapandemien. Mens flere får dekket store deler av inntekten sin, står studentene og ser på at deltidsjobbene og sommerjobbene deres forsvinner.

08.04.2020
Sist oppdatert: 15.04.2020

I disse dager ser vi mange eksempler på gode løsninger for noen av dem som får kjenne på konsekvensene av pandemien. Blant eksemplene er den såkalte «studentpakken» som ble lagt frem av regjeringa 26. mars. Her åpnes det for at permitterte studenter som sin eneste økonomiske kompensasjon for bortfalt inntekt skal få mulighet til å ta opp ekstra lån gjennom lånekassen.

Etter krass kritikk ble ordninga justert slik at 35 % av lånet vil omgjøres til stipend. Det er likevel langt fra godt nok.

Nesten 70 prosent av norske studenter jobber ved siden av studiet. Studiestipendet er ikke tilstrekkelig for å dekke utgifter til husleie, mat, strøm og andre løpende utgifter.
Mange av studentene har allerede fått beskjed om at sommerjobber de har blitt lovet blir trukket tilbake. De står dermed fullstendig på bar bakke når det i juli måned ikke kommer noen utbetalinger fra Lånekassen.

Studenter i deltidsjobb har bidratt til fellesskapet med skattbar inntekt på lik linje med sine kolleger. Likevel faller studenter utenfor permitteringsregelverket og står uten det samme sikkerhetsnettet. Ingen andre grupper i samfunnet blir tilbudt lån som kompensasjon for bortfalt inntekt. Det bør heller ikke være løsningen for landets studenter.

Vi er bekymret for at mange studenter kan ende opp med å falle fra av studier som er viktige for fremtidas Norge. Dette er ingen tjent med. Fagforbundet Tromsø krever en forbedret studentpakke, som gir studentene rett til dagpenger på lik linje med andre arbeidstakere.

Ikke ta fremtiden vår for gitt, vi krever dagpenger for studenter!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?