Til hovedinnhold

– Senk husleien for lærlinger og studenter!

Fagforbundet Ung er med på et opprop som ber utleiere om å redusere husleien for lærlinger og studenter.

24.04.2020
Sist oppdatert: 25.04.2020

– Studentenes situasjon må lettes ytterligere. Mange av våre studentmedlemmer har store boutgifter. Vi har studentmedlemmer i alle aldre, og til tross for økt stipend, lån og endringer i permitteringsregler vil det være for lite for de aller fleste av dem. Å lette bosituasjonen og boutgiftene for lærlinger og studenter vil være ekstremt viktig om denne krisa drar ut enda lenger. Dette haster, sier nestleder og studentansvarlig i Fagforbundet Ung, Victoria De Oliveira.

Pressemelding

11 organisasjoner ber utleiere om å redusere husleien for unge. De har sendt et brev til Huseierne og studentsamskipnadene som forklarer situasjonen.

Organisasjonen for norske fagskolestudenter er blant avsenderne, mens de ti andre organisasjonene som signerer oppropet er LO-forbund. Mikael Schevik er nestleder i Industri Energi Ung, og er spesielt bekymret for situasjonen til lærlinger.

– Økonomien til lærlinger tåler ikke tunge tider, sier Schevik.

– Unge mennesker som flyttet hjemmefra for første gang og ønskte å etablere seg blir nå tvunget til å flytte tilbake. Det skal ikke være nødvendig å sette folk i en situasjon der de føler at de blir en byrde for andre.

Han understreker at det ikke skal være forbundet med skam å be utleieren om å sette ned eller utsette leia. Han oppfordrer de rammede om ikke å nøle med å ta grep.

– Alle kan av og til havne i en situasjon der de ikke kan betale husleia. Har du blitt rammet av korona på denne måten, bør du forklare situasjonen til utleieren. De fleste utleierne vil skjønne dette, regner jeg med, sier han.

Fagforbundet Ung er et annet forbund på lista. Victoria De Oliveira har ansvar for studenter i Fagforbundet, og understreker at situasjonen kan få langtidsfølger for studentene. Hun legger stor vekt på situasjonen til de som fullfører utdanninga si i løpet av våren:

– Det er unge under 30 år og studenter som er hardest rammet av arbeidsledighet og det er ingen grunn til å tro at det vil bli enklere for disse å få jobb under denne krisa. Å gjøre bosituasjon og boutgifter lettere vil være et tiltak som vil sikre at studenter fortsatt kan utdanne seg og ha råd til å bli fremtidens yrkesutøvere, sier Oliveira.

– Dette haster! – legger hun til.

11 organisasjoner står bak brevet som er sendt til Huseierne og studentsamskipnader. Ungdomsorganisasjonene mener samskipnadene har et særlig ansvar for å utvise skjønn ovenfor studenter som midlertidig mister betalingsevnen.

– Studentsamskipnadenes viktigste oppgave er å jobbe for et godt velferdstilbud for studenter slik at alle kan ha lik rett til utdanning. I dagens situasjon bør de kjenne sin rolle som en stor tilbyder av studentboliger. Det kan også ha en signaleffekt ovenfor andre utleiere, understreker Alida Domaas, som sitter i studentutvalget i Industri Energi.

– Mange er avhengig av en sommerjobb for å få den trange studentøkonomien til å gå opp. En reduksjon av leia kan være det som bidrar til at flere studenter fullfører utdanningen si, sier hun.

De tilsluttede organisasjonene er:
CREO Student
El og IT-forbundet
Fagforbundet Ung
Handel og kontor Ung
Industri Energi Ung og Industri Energi Student
Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Sjøoffiserforbund Ung
Norsk Tjenestemannslag Ung
Organisasjonen for norske fagskolestudenter
Sjømannsforbundet
Skolenes Landsforbund

 

{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="74652" description1="" description2="" href="" type="imageTemplate"}

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?