Til hovedinnhold

Gratulerer med dagen, kamerater!

Bli med i kampen for et helsevesen fritt for anbud, stoppeklokker, deltidsstillinger og lave lønninger, skriver Mats Monsen, leder av Fagforbundet Ung.

30.04.2020
Sist oppdatert: 01.05.2020

Gratulerer med dagen, kamerater! I dag er det 1. mai, og vi feirer den internasjonale arbeidernes dag, og vi skal være stolte av det samfunnet arbeiderbevegelsen har bygget.

Arbeiderbevegelsen har kjempet fram et samfunn hvor arbeidskåra er bedre enn noen gang, og Norge er blitt et mer rettferdig og likestilt samfunn hvor alle har tilgang til våre felles velferdsordninger. Dette kom ikke av seg selv. Ønsker vi et helsevesen som også skal kunne ta vare på oss i framtida, må vi gjøre noe. Kampen for et helsevesen fritt for anbud, stoppeklokker, deltidsstillinger og lave lønninger, må vi ta nå. 

Vi har fortsatt en lang vei å gå før vi har et rettferdig arbeidsliv hvor alle er inkludert, hvor ansatte blir verdsatt og lønna er levelig for alle. Er det en sektor som sårt trenger endring, så er det helsevesenet. Noen vil helt sikkert beskylde meg for å svartmale et av verdens beste helsevesen, men er det virkelig så bra som mange skal ha det til?

På sykehjem og i hjemmetjenesten overvåker arbeidsgiver hvor lang tid de ansatte bruker på hver pasient, fordi ansatte skal bruke så kort tid som mulig med pasientene. Renholdsansatte kastes ut på anbud, fordi arbeidsgiver ønsker å spare penger på rengjøring. Dette er både uansvarlig og skremmende i den tiden vi nå lever i, med stort behov for renholdsarbeidere som kjenner arbeidsplassen og som kan bidra til effektivt smittevern.

Offentlige sykehjem og sykehus settes ut på anbud, der en privat investor ender opp med å hente ut store summer i profitt på våre skattepenger og ansattes lønninger. Alt for ofte blir pasienten og ansattes behov plassert i baksetet.
Halvparten av ansatte i kommunene jobber deltid. Dette skaper uforutsigbarhet for både ansatte og pasienter, samtidig er bruken av vikarbyrå økende. Skal vi ha gode forutsigbare tjenester hvor ansatte er fornøyd og kjenner pasientene, må hovedregelen være at alle har 100% stilling.

Jeg vil påstå at årsaken til at vi har et så bra helsevesen er fordi vi har ekstremt dyktige ansatte som står på hver dag for å levere det beste helsetjenesten for brukere og pasienter. Men arbeidsvilkårene gjenspeiler verken innsatsen eller viktigheten de ansatte gjør.

Skal helsevesenet være en attraktiv rekrutteringsarena må alle ansatte få økt lønn og vi må øke grunnbemanningen, gi alle heltidsstillinger og tilby læreplass til alle som ønsker det. Mange av de som jobber innenfor helse opplever så vidt å få noen lønnsøkning. Noen har til og med gått ned i lønn, om du ser hvor mye konsumprisene har steget. Da kan vi ikke ha ledere som sitter på toppen og håver inn penger, samtidig som de kommanderer ansatte til å løpe raskere, rengjøre raskere og behandle raskere.

Om Norges økonomi vil gå dårligere på grunn av korona-krisen, skal vi i alle fall ikke akseptere at det er de som har stått på i årevis uten noen markant økning i lønna, til tross for økonomiske oppgangstider, skal miste enda mer. Da skal vi se at lederne og sjefene på toppen skal gå ned i lønn, slik at de som gjør jobben og som opprettholder et av verdens beste helsetilbud skal få den lønna de fortjener.

Vi trenger en helsereform som gir oss et helsevesen fritt for anbud, stoppeklokker, deltidsstillinger og lave lønninger.

Kamerater, gratulerer med dagen!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?