Til hovedinnhold

– FNs atomvåpenforbud trer i kraft og Norge stikker hodet i sanden

22. januar blir atomvåpen forbudt etter internasjonal lov. Det er en stor seier for alle som jobber for en verden fri for atomvåpen.

22.01.2021
Sist oppdatert: 22.01.2021

Mats Monsen, leder Fagforbundet Ung
Sandra Åberg Kristiansen, leder EL og It Ung
Charlotte Sæbjørnsen, leder Industri Energi Ung
Aleksander Dyrnes,nestleder NTL Ung
Camilla R. Martinsen, nestleder HK Ung

Forbudet mot atomvåpen viser hvor mye vi kan få til når vi organiserer oss og står sammen. Det store flertallet av verdens stater godtar ikke lenger den eksistensielle trusselen fra de ni statene som besitter atomvåpen. I stedet sier de tydelig ifra om at å true med masseødeleggelsesvåpen er både uakseptabelt og illegitimt.

Det gjør vi også. Fagbevegelsen har dype røtter i kampen mot atomvåpen. Kampen mot atomvåpen er også en kamp mot ulikhet, det er en solidaritetskamp mot å la noen få stater styre resten av verden med frykten for total utslettelse.

Ved bruk av atomvåpen, enten det er en villet handling eller som resultat av en ulykke, vil ingen stat eller organisasjon kunne gi nødvendig hjelp. Skadene vil være for omfattende og strålingsfaren for høy. Lidelsene og de humanitære konsekvensene vil være katastrofale.

Dessverre har Norge verken signert eller ratifisert FNs atomvåpenforbud. Ved å stå utenfor FNs atomvåpenforbud legitimerer vi at noen stater innehar masseødeleggelsesvåpen, samtidig skjermer vi atomvåpenstatene for press om å ruste ned.

Det er på tide at Norge løfter hodet opp av sanden og forholder seg til realitetene: Å true andre land med bruk av atomvåpen bidrar ikke til vår sikkerhet. Derimot utgjør disse våpnene en enorm risiko. Så lenge atomvåpen finnes er det fare for at de blir brukt. Konsekvensene vil være katastrofale.

Det er på tide at Norge tar hodet opp av sanden og støtter FNs atomvåpenforbud!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?