Til hovedinnhold

Ikke god nok krisepakke for studenter

Regjeringen foreslår å bruke 1,1 milliarder på krisepakke for studenter, men det mangler fortsatt mye, skriver Jeron Joseph, studentkontakt i Fagforbundet Vestland.

29.01.2021
Sist oppdatert: 29.01.2021

I dag la regjeringen fram sitt forslag til en ny krisepakke for studenter, som skal kompensere for inntektsbortfall, utvide dokumentasjonsgrunnlaget og gi tilbud om mer lån, i tillegg til en rekke flere tiltak. Men er dette godt nok med tanke på at Erna Solberg har vært kronisk for sen?

Tung tid for studenter

Krisepakken som ble presentert i dag, har mange gode forslag som prøver å treffe bredt, noe den heldigvis gjør, i hvert fall sammenlignet med krisepakken som kom i fjor. Vi studenter har krevd en krisepakke siden høsten 2020, og jeg har god tro på at mange er glade for at regjeringen har tatt med seg flere av innspillene studentene har spilt inn.

Tusenvis av studenter har tapt arbeidsforholdet sitt på grunn av koronakrisen. En kombinasjon av å miste jobben sin, digital undervisning og få sosiale møteplasser, har ført til en studiehverdag som mange studenter beskriver som svært tung og ensom. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (ShoT) viser til at 1 av 4 studenter sliter alvorlig psykisk.

Høyst nødvendinge tiltak

Etter en dragkamp i Stortinget, der de overkjørte dagens regjering, ble det med flertall 19. januar endelig vedtatt en krisemilliard for studenter. Dette vedtaket ser vi i dag følgene av i de tiltakene og ordningene som regjeringen i dag presenterte. Et av disse tiltakene er 200 millioner til utdanningsinstitusjoner og studentsamskipnader for å kunne ansette studenter til å følge opp andre studenter faglig og sosialt. Dette er et høyst nødvendig tiltak, spesielt for som er førsteårsstudenter som aldri fikk erfare en normal studenttilværelse. Men man må også spørre seg om 20 millioner til sosiale lavterskeltilbud holder, ettersom at vi vet at det er en del studenter som sliter med ensomhet?

Andre tiltak som kompenserer for inntektsbortfall vil nå også omfatte utenlandsstudenter som mistet sommerjobben sin i fjor. Det er viktig at vi også bevarer våre internasjonale studenter som ønsker å studere i Norge, og som ved å gjøre dette, ofte har en større gjeldsbyrde å forholde seg til. Hvordan dette skal gjøres i praksis, er imidlertid fremdeles et ubesvart spørsmål.

Tilbyr mer gjeld

Håpet er at Stortinget vil sørge for at krisepakken treffer dem som har vært arbeidsledige og ikke har fått økonomisk støtte, både utenlandsstudenter og norske studenter. Det er imidlertid smertelig at over halvparten av tilbudene som tilbys, kommer i form av lån. Studenter har allerede lån opp til halsen, og det er ikke en akseptabel løsning at de som nå trenger økonomisk støtte, blir tvunget til å ta opp mer lån og dermed få en enda større gjeldsbyrde.

Vi er heller ikke fornøyd med at permitteringsordningen kun varer frem til sommeren, i stedet for ut oktober, slik som ønsket og fremlagt til Stortinget. Videre kjemper en bred opposisjon for at man skal kunne gi feriepenger til dem som har vært permittert og nylig har kommet tilbake i jobb. Per dags dato vil disse arbeiderne som har kommet tilbake i jobb, få hele null kroner i feriepenger. Dette vil bety at studenter og andre ansatte som har vært permittert må gjennom en ny sommer med vanskeligheter og usikkerhet.

Treffer ikke bredt nok

For å oppsummere: Regjeringen gjentar dessverre den samme feilen som de gjorde i fjor, nemlig å tilby studentene mer lån, når økningen av stipendandelen ikke er god nok for dem som trenger den økonomiske støtten aller mest. Regjeringen har heller ikke vært konkret i sitt forslag på hvordan man skal dokumentere tapt inntektsbortfall. Ordningen som ligger til grunn treffer altfor få, ettersom at regjeringen selv anslår at kun 30 prosent av studentene vil benytte seg av ordningen.

Jeg kan si meg «ok-fornøyd» med flere av gjennomslagene som vises igjennom tiltakene, men vi er nødt til å arbeide for en mer rettferdig støtteordning som treffer enda bredere og enda bedre!

Regjeringens forslag til krisepakke

  • Studenter som har mistet inntekt på grunn av koronapandemien kan søke Lånekassen om å få et tilleggslån på 26 000 kroner. 40 prosent, tilsvarende 10 400 kroner, vil bli gjort om til stipend. Disse studentene vil samlet få utbetalt 149 519 kroner i lån og stipend for studieåret 2020-21. Lånet kommer på plass i slutten av februar.

  • Fagskolene, høyskolene og universitetene får 150 millioner kroner til å lønne studenter til å drive faglig oppfølging av andre studenter

  • Studentsamskipnadene får 50 millioner kroner til å lønne studenter for å få i gang sosiale lavterskeltilbud

  • Studentsamskipnadene får 20 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud og 8,5 millioner kroner til arbeidet med psykisk helse

  • Mental Helses studenttelefon får 1,5 millioner kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett

  • Det gjøres midlertidig unntak fra borteboerkravet for vårsemesteret 2021 som betyr at du kan bo hjemme hos foresatte og fremdeles få lånet ditt omgjort til stipend.

  • Det gjøres midlertidig fritak for inntektsgrensen ut året for studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren, politistudenter og studenter som blir beordret til beredskapsarbeid gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret.

Les mer på regjeringen.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?