Til hovedinnhold

Kvinnedagen: Mindre likestilling under pandemien

– Koronapandemien har ført likestillingen bakover. Det gjør at kvinnedagen i år er viktigere enn på veldig lenge, sier Victoria De Oliveira, nestleder av Fagforbundet Ung.

08.03.2021
Sist oppdatert: 08.03.2021

Denne uka runder vi et år med et Norge i krisemodus. Et år med tungt smittevern, stengte skoler, stengte restauranter, ingen fritidstilbud eller kontakt med andre enn hva som er høyst nødvendig.

Koronapandemien ikke bare snudd opp ned på hverdagen vår, den har også rettet søkelyset på hvordan likestillingen ligger an i Norge. Og det er ikke gode nyheter, sier nestleder av Fagforbundet Ung, Victoria De Oliveira.

– Pandemien har vist oss at likestillingen har tatt flere steg bakover. Når vi jobber hjemmefra viser undersøkelser at kvinner tar en mye større del av husarbeidet og følger opp barna mer enn menn gjør, selv om de begge jobber fulltid. Tall fra SSB viser også at lønnsforskjellene mellom menn og kvinner har økt i 2020, forklarer Oliveira.

Kvinneyrker i førstelinja

Gjennom pandemien har de kvinnedominerte yrkene vært blant dem som står aller fremst i førstelinja i kampen mot korona.

– I stor grad kan vi si at kvinner bærer samfunnet, og vi har båret den tyngste børen av pandemien. Vi har vært i førstelinja, som renholdere og i helse- og omsorgsektoren. Kvinner må hylles for innsatsen under pandemien, men det hjelper ikke med fine ord og applaus. Den eneste måten å gjøre det på er en reell lønnsvekst for kvinnedominerte yrker, sier Oliveira, og fortsetter:

– Vi er selvsagt glade for jobben alle i velferdsstaten gjør, men akkurat på kvinnedagen er det lov å trekke fram kvinnene. Samtidig er det sånn at uten at menn tar denne kampen med oss, kommer vi ingen vei.

Les også: Hva skjer på kvinnedagen 8. mars? Her er oversikten og parolene

Tall fra FAFO viser at 7 av 10 helsefagarbeidere jobber deltid og hver fjerde ansatt jobber flere steder for å få en inntekt å leve av. Flere sykehjem som har hatt smitte og dødsfall blant beboere, har fått smitten inn med ansatte.

– Vi har en helse- og omsorgssektor med ekstremt mye deltid. Det gjør det veldig vanskelig for folk som jobber der. Mange blir utsatt for et enormt press, fordi man ikke vet hvordan man skal få endene til å møtes. De må shoppe vakter, og gjerne ta vakter ved flere helseinstitusjoner, forteller Oliveira.

Mer vold i hjemmet

Den kanskje aller mørkeste konsekvensen av pandemien, er økt risiko for vold i hjemmet. Kvinner og jenter er mer utsatt for vold i kriser og i isolasjon i hjemmet, og krisesentre over hele landet melder med stor bekymring om rekordlav pågang. Det betyr at mange, spesielt kvinner, lever med vold lengre enn nødvendig.

Tidligere voldsforskning har vist at vold i hjemmet ofte øker under kriser – og gjerne i to år etterpå. Storbritannia rapporterte tidlig om en økning i partnerdrap etter at pandemien traff landet, skriver Dagbladet.

Og en ny rapport fra Kilden, nasjonalt kunnskapssenter for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning, viser at koronaviruset kan ha gjort det vanskeligere for dem som blir utsatt for vold å finne hjelp.

Mange viktige saker

Med andre ord er det fremdeles mange grunner til at vi fortsatt trenger kvinnedagen.

– Vi har ikke reell likestilling i Norge. Vi trenger en dag hvor vi kan markere de kampene vi har vunnet, og ikke minst de kampene som står igjen. Det gjelder ikke bare kampene som står igjen i Norge, men vi vet at kvinners rettigheter blir innskrenket i veldig mange land, sier Oliveira, og fortsetter:

– Kvinnedagen handler om å løfte opp de viktige kampsakene våre. Jenter og utdanning, rett til å bestemme over egen kropp, fødetilbud, og kampen mot barneekteskap, er noen av dem.

Les også: Vi må aldri godta at vi ikke skal få bestemme over vår egen kropp

Slik feires dagen

Årets 8. marsfeiring blir heldigital, også for Oliveira.

– Jeg skal være med på frokostmøte om heltid-deltid, og så skal jeg ha på meg røde, flotte strømper. I år, siden ikke er mulig å gå i 8. marstog, tenker jeg at det er viktig å markere dagen på sosiale medier, oppfordrer Oliveira.

Flere byer holder digitale 8. mars arrangement i år, du kan følge markeringene for Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger via skjerm. I tillegg er det flere organisasjoner som har digitale arrangementer.

•        Digital 8. mars-feiring i Oslo
•        Digital 8. mars-feiring i Bergen
•        Digital 8. mars-feiring i Trondheim
•        Digital 8.mars-feiring i Stavanger

Fagforbundet arrangerer frokostmøte: Deltidskrise er kvinnekrise

Mandag 8. mars klokken 08:00 inviterer Fagforbundet til frokostmøte på Facebook om heltid og konsekvensene av deltidskrisa. Hvordan kan vi forsvare til fremtidens helsefagarbeidere at de skal utdanne seg til en jobb med lav stillingsprosent? Hvordan skal vi sikre alle en pensjon å leve av? Hvordan kan vi sørge for at folk trygghet for lønn og frihet til å leve? Her deltar også Victoria De Oliveira.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?