Yrkesfaglærernes mangfoldige kompetanse

Høyskolen i Oslo og Akershus inviterte til fagdag for å belyse yrkesfaglæreres mangfoldige kompetanse

10.05.2017 av Ingri Bjørnevik
Sist oppdatert: 10.05.2017

Høyskolen i Oslo og Akershus har blitt utfordrett av yrkesfaglærerstudentene. Studentene ønsker at yrkesfaglærerutdanningen innen helse og oppvekstfag skal bli bedre kjent.

I dag utlyser ikke videregående skolene innen programfaget helse og oppvekst etter yrkesfaglærere. De videregående skolene utlyser etter sykepleiere og barnehagelærere. Dette er en utvikling høyskolen ønsker å snu. Et av tiltakene er å gjøre utdanningen mer kjent overfor skoleeier og skoleledere.

Tonje Thorbjørnsen, rådgiver fra Fagforbundet og leder av faglig råd helse og oppvekst ønsker også seg flere yrkesfaglærere med fagbrev. Hun innledet på fagdagen, og støtter studentenes krav om flere yrkesfaglærere med relevant fagbrev. "Om man ønsker at yrkesfaglærerne skal være rollemodeller, trenger vi flere yrkesfaglærere med fagbrev. Vi trenger yrkesfaglærere som kan gi elevene i den videregående skolen en yrkesidentitet", innledet hun sitt foredrag med.

Avgangsstudentene presenterte sine bachelor-oppgaver temane de var innom var:

- den relevante og praktisknære yrkesfaglæreren med sin doble profesjon

- viktighten av yrkesfaglæreren

- didaktisk læringsstrategier

Studentene hadde ulike fagbakgrunn, men alle fra programområdet helse og oppvekst.

 

 

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?