Brudd i forhandlingene om arbeidstiden i barnehagesektoren

May-Britt Sundal, leder Fagforbundet yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst.

May-Britt Sundal, leder Fagforbundet yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst. (Foto: Ellisiv Solskinnsbakk)

Partene har brutt forhandlingen om ny særavtale for barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager (SFS 2201). Avtalen vil derfor bli behandlet i sentral nemnd.

19.01.2018 av Ingri Bjørnevik
Sist oppdatert: 19.01.2018

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og KS har forhandlet om revidert særavtale for barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager. Det er spørsmål om bestemmelsene knyttet til pedagogenes planleggingstid det er strid om. Utdanningsforbundet har, med støtte fra Fagforbundet, fremmet krav om økt tid til planlegging, for- og etterarbeid og om å sikre pedagogisk leders og barnehagelærers tid til å arbeide selvstendig med planarbeidet.

Tilstrekkelig tid til planlegging, for- og etterarbeid er avgjørende for å sikre det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Det er viktig at det fastsettes gode minimumsordninger i særavtalen.

Yrkesseksjonsleder May-Britt Sundal, påpeker at det er viktig for Fagforbundet at det er ledelsen i den enkelte barnehagen (kommune) som må sørge for at avviklingen av plantiden skjer på en måte som er pedagogisk forsvarlig for hele barnegruppen.

Sundal forventer at ledelsen drøfter dette med de lokale tillitsvalgte. Hun har tillit til at de lokale drøftingene tar hensyn til alle arbeidstakergruppene i barnehagen, ved å henvise til dagens tekst i særavtalen, som gjelder barnehager innenfor KS-området.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?