Debattér fagbevegelsens politikk

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Både LO og Fagforbundet legger i disse dager opp til en stor debatt om politikken for de neste fire åra. Fagforbundet skal vedta sitt nye handlingsprogram på landsmøtet til høsten, LO-debatten varer ut mars måned.

24.02.2009 av Andreas Halse
Sist oppdatert: 18.03.2009

"Et godt arbeidsliv" er navnet på årets LO-kampanje. Alle LO-medlemmer inviteres til en stor debatt om hva som skal være LOs krav til de politiske partiene før stortingsvalget i høst.

 

Inspirasjonen til debatten er kampanjen "LO på din side", som mange vil huske fra valgkampen 2005. Den gangen stilte LO-medlemmene klare krav til partiene, krav som ble viktige i den politiske debatten under valgkampen. Svarene partiene ga på medlemmenes krav viste klart og tydelig at de rødgrønne partiene sto oss nærmest.

 

Det er tre måter å delta i LO-debatten på:

Internett

nettsiden debatt.lo.no kan alle registrere medlemmer registrere seg. Der er det også mulig å se hva andre mener, og diskutere forslagene som har kommet.

 

Personlig skjema

Kampanjen har et enkelt skjema som kan brukes. Fyll ut med forslag, navn, forbund og postnummer, og send det inn til kampanjesentralen, så tar de seg av registreringen.

 

Gruppeskjema

Fungerer på samme måte som det personlige skjemaet, men man kan være flere som sender det inn. Så hvis for eksempel et styre eller et lunsjmøte diskuterer seg fram til saker de gjerne vil foreslå, kan alle som er tilstede fylle ut navnet sitt.

 

Skjemaene er å få tak i på fylkeskontoret i Fagforbundet, eller hos distriktskontoret til LO. De kan også bestilles direkte fra posten i Fagforbundet.

 

Siste frist for å delta i debatten er 31. mars.

 

Landsmøte 2009

Landsmøtedebatten til Fagforbundet er den andre store debatten  i vår. Fristen er den samme, 1. april skal alle forslag være sendt inn til Fagforbundet sentralt.

 

På landsmøtet i slutten av november skal det vedtas et nytt prinsipp- og handlingsprogram for Fagforbundet. I den forbindelse har det blitt lagd et eget debatthefte. Her står all praktisk informasjon som trengs for å delta i debatten. Forslagsark som skal brukes til forslag ligger i heftet, som også inneholder en utgave av det gjeldende programmet. Alle fagforeningene skal ha fått debattheftet i posten. Hvis det trengs flere kan man henvende seg til posten i Fagforbundet.

 

Det er viktig å huske på formalitetene når man skal sende inn forslag til landsmøtet:

 

Alle medlemmer har rett til å sende inn forslag. Forslagene sendes til fagforeningen.

 

Fagforeningene sender sine forslag til fylkesstyret, som kommer med sin innstilling til forslaget. Fylkesstyret kan også komme med egne forslag. Alle forslagene skal være inne hos Fagforbundet sentralt før 1. april.

 

Alle disse opplysningene, og mer til, finnes på tillitsvalgtnettet.

;