Samlivsbrudd ble usaklig oppsigelse

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Eieren av en privat barnehage i Trøndelag er dømt til å betale erstatning og oppreisning til to ansatte som mistet jobben etter at eierens ektefelle trakk seg fra driften. – Dette er en virksomhetsoverdragelse og oppsigelsene var usaklige, lyder dommen.

07.08.2009 av Maria Wattne
Sist oppdatert: 17.08.2009

Et medlem av Fagforbundet og et medlem av Utdanningsforbundet mente seg usaklig oppsagt. De to kvinnene kjørte sak sammen, og vant fram på alle punkter. Det spesielle i saken er at barnehageeieren ikke greide å legge bort sin bitterhet over samlivsbruddet. Eieren fikk flere tilbud om å komme seg ut av saken i løpet av året som gikk før dommen falt - men sa nei til både mekling og advokathjelp.

Barnehageeieren har ifølge dommen opptrådt uprofesjonelt. Selv om retten har forståelse for at samlivsbruddet gjorde forholdet til de ansatte vanskelig, viser slutningen klart at eieren er pålagt å være profesjonell arbeidsgiver også når personlige omstendigheter endrer seg. Eier har tapt saken fullstendig og må betale erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, oppreisning og alle saksomkostninger til begge ansatte.

 

Usaklig

- Selv om det kunne oppleves vanskelig å stadig bli minnet om eks-ektefellen ved at venninnen jobbet så tett på, og stadig å treffe venninnen ved henting av eget barn i barnehagen, kan det selvsagt ikke aksepteres at eieren brukte dette som oppsigelsesgrunn, heter det i dommen.

- Jeg er fornøyd med resultatet, men framfor alt er det godt å bli ferdig med den vonde saken. Det har vært en veldig påkjenning for meg og familien, forteller Fagforbundets medlem. Hun unner ingen andre å gå gjennom en slik kamp, selv om det var lærerikt og førte til seier.

 

Barnas velferd først

- Vi fikk igjen litt penger, men etter skatt blir det ikke all verdens. Det gjør ikke noe. Vi gikk ikke til sak for penger, men for å vise at det ikke går an å behandle folk slik. Eier du en barnehage, bør du være mest opptatt av hvordan ungene har det, og ikke bare tenke på dine egne følelser etter bruddet, sier hun.

De to tidligere ansatte er glade for at barnehagen i ettertid har fått ny leder fra et større selskap som har tatt over, slik at ungene ikke blir skadelidende.

- Mange av våre medlemmer som jobber i private barnehager vil kunne oppleve at barnehagen drives videre i samme lokaler, men at en annen person viderefører driften. Denne dommen slår fast at reglene om overdragelse av virksomhet normalt vil gjelde i en slik situasjon. Det innebærer at alle de ansattes opparbeidede rettigheter (ansiennitet, lønn, pensjoner, osv) videreføres selv om virksomheten skifter eier eller driver, understreker Fagforbundets advokat Kjetil Edvardsen.

;