Til hovedinnhold

Alenemor fikk fast jobb og 300.000 i erstatning

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Alenemor ble sagt opp og sto uten inntekt etter å ha jobbet elleve år som midlertidig ansatt i Oslo kommune. Hun hadde oppdragsavtaler, vikariater og engasjementer blant annet som foreldreveileder og med flyktninger i Nav.

10.02.2021 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 24.02.2021

Fra 2009 til 2013 gjorde hun tolkeoppdrag for kommune. Dette fortsatte hun med helt fram til hun sto uten jobb. Fra 2013 til 2016 var hun midlertidig ansatt som foreldreveileder, og fra 2018 til i 2020 jobbet hun med flyktninger i NAV. Kvinnen har en akademisk utdannelse og kom selv som flyktning til Norge i 2005.

I januar 2020 fikk hun beskjed om at hun ikke fikk videre jobb. Da gikk hun til Fagforbundet. Vårt medlem fikk med seg LO-advokat Anne-Lise Rolland som førte saken i retten.

Enstemmig dom

6. oktober i fjor vant alenemoren over Oslo kommune i tingretten. I den enstemmige dommen fikk hun medhold i at hun har rett til fast stilling. Hun ble tilkjent 300.000 kroner i erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Kommunen ble også dømt til å betale saksomkostningene på 150 000 kroner.

Anne-Lise Rolland sier i en epost til Fagbladet at dommen er prinsipielt interessant:

– Det er et juridisk interessant spørsmål hvor langt man kan strekke strikken for midlertidige ansettelsesforhold med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 14-9 bokstav a for ordinære arbeidsoppgaver, men ved økt arbeidsbehov i en periode. Hvor kortvarig må en slik periode være for å kunne bruke bokstav a som hjemmel? Etter mitt syn er denne grensen med svært god margin overskredet i denne saken, skriver Rolland.

Oslo kommune anførte i forbindelse med rettsaken at: «Ansettelsen av (..) ble gjort for å dekke opp et midlertidig behov i forbindelse med den forbigående og ekstraordinære situasjonen som oppstod i forbindelse med og i etterkant av flyktningkrisen i 2015. (..) Som ventet har antallet flyktninger i ettertid falt markant, og det er ikke lenger behov for den forhøyede arbeidskapasiteten».

Plikt til å vurdere

I dommen kommer det fram at tingretten mener Oslo kommune burde ha vurdert fast jobb, for hver gang hun fikk tilbud om et nytt vikariat:

«Retten finner endelig grunn til å bemerke at arbeidsgiver har en plikt til å vurdere om vilkårene for å ansette midlertidig er ansatt ved hver enkelt arbeidsavtale. Oslo kommune ved NAV (..) har i denne saken inngått tre midlertidige arbeidsavtaler, sett bort fra den siste forlengelsen som følge av for sent varsel om oppsigelse. I tillegg kommer altså den første midlertidige ansettelsen av 10. juli 2017 – formelt i Arbeids- og velferdsetaten, men reelt sett i Oslo kommune. Retten finner at (..) ikke ble ansatt for å gjøre arbeid av midlertidig karakter ved den første kontrakten med Oslo kommune i januar 2018. Dette har etter rettens syn blitt enda klarere for hver enkelt forlengelse av den midlertidige kontrakten. Oslo kommune har etter rettens syn også en stadig økende plikt til å vurdere om (..)skal ansettes i fast stilling i tråd med arbeidsmiljølovens hovedregel, for hver gang.»

Trakk anke etter press

I desember sendte kommuneadvokaten en anke til Borgarting lagmannsrett. Etter at anken ble kjent fikk vårt medlem massiv støtte fra både egen fagforening, fagbevegelsen og politikere. Det førte fram. Fredag 5. februar ble det kjent at Oslo kommune trekker anken, og dommen som gir alenemoren rett til fast jobb blir stående.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?