Til hovedinnhold

Kan helsefagarbeidere legge medikamenter i dosett?

16.09.2013 av Marte Saugestad
Sist oppdatert: 07.03.2022

Den som skal være ansvarlig for de ferdig i stand-gjorte dosettene må inneha grunnleggende legemiddelkunnskap. Dersom personell uten slik kompetanse skal benyttes til å utføre den praktiske fyllingen av dosettene (som medhjelper), er det en forutsetning at annet personell som har nødvendig kompetanse vurderer de ferdige dosettene etterpå. Men det krever at både de som legger dosettene og de(n) som skal være ansvarlig for dem gjøres kjent med og er innforstått med ansvarsforholdene.

Kontroll av korrekt lagt dosett innebærer mer enn bare det å se til at det er lagt riktige tabletter og antall i doseringskamrene.

Istandgjøring av legemidler må også inkludere vurdering av behov for eventuelle endringer, generisk bytte, observerte bivirkninger, legekontakt, holdbarhet mv. Dersom personell med tilstrekkelig kompetanse er innforstått med at etterkontrollen av legemidler også inkluderer disse vurderingene, kan det være forsvarlig å la personell uten nødvendig legemiddelkompetanse stå for den praktiske leggingen av dosettene.

Det helsepersonellet som skal være ansvarlig for den klargjorte dosetten må, for at det skal være faglig forsvarlig, forsikre seg om at medhjelperen har nødvendig kompetanse og kontrollere at det som blir gjort blir gjort riktig hver gang, som om vedkommende personell skulle gjort arbeidet selv. Det er vel da usikkert om besparelsen ved bruk av medhjelper blir særlig stor, men det må det være opp til tjenestestedet (og virksomhetsleder) selv å vurdere.

Formålet er at riktig pasient skal få riktig medisin til riktig tid i riktig mengde, kontrollarbeidet er viktig her.

Les mer

Fagforbundets nettløsning om legemiddelhåndtering

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?