Til hovedinnhold

Endelig kommer avklaring av sykehuslønn for 2019

Pål Mansika, Finnmark; SST-styremedlem

Pål Mansika, Finnmark; SST-styremedlem (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Tirsdag 5. 11. møtes rikslønnsnemnda for å ta stilling til lønn og pensjon for LO-stats og Fagforbundets medlemmer i sykehussektoren. Dermed ligger det an til at medlemmene endelig skal få en ny tariffavtale og få etterbetalt lønnstillegg fra i sommer og fram til i dag.

04.11.2019 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 04.11.2019

Krever likebehandling

 – Vi krever et oppgjør for våre medlemmer som er på samme nivå som NSF fikk for sine medlemmer fra 1. august. Våre medlemmer fikk en lavere ramme enn NSF i 2018 og vi krever at dette etterslepet kompenseres, sier nestleder i Fagforbundet Sissel M. Skoghaug.

Hun forteller at LO-stat og Fagforbundet venter harde tak om både lønn og pensjon.

Lik lønn, uansett fagforeningstilknytning

– Spekter har gitt oss ett annet tilbud enn de avtalte med NSF. Dette vil medføre en forskjellsbehandling av sykepleiere og andre høgskolegrupper organisert i Fagforbundet og sykepleierne i NSF. En slik forskjellsbehandling kan vi ikke være med på. For Fagforbundet er det viktig at lønnsveksten for assistenter og fagarbeidere er på linje med lønnsveksten for de andre yrkesgruppene i sykehusene og det gjenspeiles i vårt krav, sier hun.

– Vi trenger et kompetanseløft for alle våre medlemmer. Dessuten vil vi ha en solidarisk fordeling av lønnsmidlene og vil også fjerne etterslepet som oppstod i forrige oppgjør. Derfor har vi krevd ytterligere øking av de øverste trinnene i ansiennitetsstigen for fagarbeiderne. Vi har også krevd et sentralt kompetansetillegg for fagarbeidere med etter- og videreutdanning.

Liten, men viktig detalj

Det pågår også en dragkamp om virkningsdatoen for dette lønnsoppgjøret.

–Vi krever samme virkningsdato som NSF fikk, altså 1. august. Dette er et prinsipp som det er tradisjon for å følge. At Spekter nå ønsker et annet virkningstidspunkt vil være etablering av et nytt prinsipp og fremstår kun som et forsøk for å straffe våre medlemmer økonomisk for streiken. Det kan virke som en teknisk detalj, men er faktisk ganske viktig for å få til en rettferdig lønnsutvikling. 

Pensjon fra første krone – fortsatt like viktig

– Rikslønnsnemnda skal også ta stilling til vårt krav om pensjon fra første krone. Dette er et helt sentralt krav for oss. Det gjelder uansett utfall i rikslønnsnemnda.  Denne kampen er ikke over, sier Sissel M. Skoghaug.  

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?