Til hovedinnhold

Oppfordrer til raushet og samarbeid i kommunene

Lørenskog rådhus

Lørenskog rådhus (Foto: Jan Lillehamre)

Det er viktig at ledere og ansatte snakker sammen for å sikre drift av kommunens samfunnskritiske oppgaver knytta til smittevern, helse og omsorg og infrastruktur.

13.03.2020 av Nils Fredrik Hansen
Sist oppdatert: 13.03.2020

Arbeidstakerorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene har snakket sammen om hvordan møte de utfordringene koronaepidemien skaper for kommuner og fylkeskommuner

De utfordringene kommunene og fylkeskommunene møter skal løses innafor gjeldende avtaleverk både når det gjelder arbeidstid og oppgaver. 

Organisasjonene peker likevel på at vi står sammen om et felles løft for å løse oppgavene. Det er viktig med fleksibilitet lokalt slik at kompetanse og ressurser disponeres og omdisponeres på best mulig måte. 

Kommunene står for en rekke samfunnskritiske oppgaver som knyttet til smittevern, omsorg og infrastruktur det er helt nødvendig at fungerer.

Organisasjonene og arbeidsgiver er stolte av arbeidet som gjøres og understreker at raushet og gode prosesser lokalt nå er viktig for å skape trygghet i en krevende tid.

Det er viktig å finne løsninger som trygger og i størst mulig grad sikrer innbyggerne, og det stiller krav til fleksibilitet hos alle parter. Det er i den forbindelse viktig at berørte ansatte løpende mottar informasjon om hvilke behov som kan påvirke deres arbeidssituasjon.

Det er åpning i arbeidsmiljøloven for lokalt å endre arbeidsplaner med kortere frist en lovens 14 dager, dersom det er enighet mellom partene om dette. Derfor er det viktig at dere snakker sammen på forhånd og avtaler hvilke situasjoner som kan utløse et slikt behov, hvilke kriterier som gjelder og hvem de omfatter. Dermed kan det dere har blitt enige om iverksettes med en gang situasjonen tilsier det.

Les hele uttalelsen fra KS og arbeidstakerorganisasjonene her

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?