Norske barnehager kommer dårlig ut i ny undersøkelse

bøtter barn rød blå to spann

bøtter barn rød blå to spann (Foto: Titti Brun, fagbladet)

Forskere ved OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har i en ny undersøkelse om kvaliteten i barnehager kommet frem til at norske barnehager er dårligere enn blant annet engelske. Resultatene er omtalt i en artikkel i Viten & Praksis, forskningsmagasinet fra OsloMet.

10.04.2018 av Birgit Dannenberg
Sist oppdatert: 10.04.2018

Ifølge Viten og Praksis er forskerne Elisabeth Bjørnstad og Ellen Os ved barnhagelærerutdanningen ved OsloMet skuffet over funnene.

Undersøkelsen viser at norske barnehager skårer lavt på personlig omsorg, aktiviteter og rom og møbler, fordi de ikke er gode nok på hygiene, sikkerhet og materiell. Engelske barnehager har de siste årene dratt fra andre europeiske land på grunn av økt satsing på opplæring av barnehagepersonalet.

Metoden for undersøkelsen, ITERS-R, er mye diskutert og er, ifølge forsker Ellen Os, dårlig på å måle samspill. Men den gir allikevel en indikator på hva man kan jobbe mer med for å øke kvaliteten i norske barnehager. Forskeren selv mener at en god del bedringer kunne kommet med økt bemanning i barnehagene, både når det gjelder sikkerhet og hygiene.

Hele rapporten er publisert i European early childhood education researh journal, volume 26, 2018.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?