Fagforbundet krever flere ansatte i barnehagene

May-Britt Sundal, leder for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, kommenterte forslaget om bemanningsnorm på høringen i Stortinget i dag.

May-Britt Sundal, leder for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, kommenterte forslaget om bemanningsnorm på høringen i Stortinget i dag. (Foto: Birgit Dannenberg)

May-Britt Sundal, leder for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, sier det må flere ansatte til for å sikre god kvalitet i barnehagene. Fagforbundet fremmet sitt syn på ny bemanningsnorm i Stortinget i dag.

19.04.2018 av Birgit Dannenberg
Sist oppdatert: 20.04.2018

Sundal kommenterte forslaget om ny bemanningsnorm for utdannings- og forskningskomiteen i dag. Fagforbundet har lagt fram tre punkter om endringer til beste for barn, foreldre og de ansatte.

Fagforbundet ønsker først og fremst at bemanningsnormen skal sees i sammenheng med pedagognormen.

Pedagog- og bemanningsnormen henger sammen: Fagforbundet ønsker en økning av bemanningen, slik at kvaliteten i barnehagene ivaretas. Det er grunnleggende viktig å ha kvalifiserte barnehageansatte, men også at det er nok ansatte pr. barn for å sikre forsvarlig drift av barnehagene.

Ønsker flere faste stillinger: Fagforbundet oppfordrer til å organisere barnehagesektoren med hele og faste stillinger. Forbundet advarer mot at den nye normen kan føre til flere deltidsarbeidende i en kvinnedominert yrkesgruppe.

Kompetanse må lovfestes: Til slutt framførte Sundal et ønske om at kompetansen for barne- og ungdomsarbeideren lovfestes i barnehageloven. Dette for å sikre yrkesfaglig kompetanse for de ansatte som er mest sammen med barna.

Fagforbundet mener at alle ansatte i barnehagen er like viktige.

Mens representanter fra Spekter og Virke ble bedt om å redegjøre for hvilke utilsiktede konsekvenser de antydet i sine innlegg og hvorfor de ga uttrykk for skepsis mot dispensasjonsordninger, ble det ikke stilt noen spørsmål fra komiteen til verken Fagforbundets eller Utdanningsforbundets utsendte.

Les om May-Britt Sundals umiddelbare reaksjon på forslag om bemanningsnorm på yrkesseksjonens nettsider.

Les saken i Fagbladet: Ber Stortinget øke bemanningen i barnehagene nå

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?