Private barnehager driver lønnsomt – men ikke for barna

Jo lavere bemanning, jo høyere lønnsomhet. En ny rapport om privatbarnehagenes økonomi gir grunn til bekymring.

Jo lavere bemanning, jo høyere lønnsomhet. En ny rapport om privatbarnehagenes økonomi gir grunn til bekymring. (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet er bekymra. De største barnehagekjedene har den største avkastningen. De har sterkest finansieringsevne og størst egenkapital. Men dette ser ikke ut til å komme barna til gode. Bemanningen er lavest.

29.05.2018 av Birgit Dannenberg
Sist oppdatert: 30.05.2018

Rapporten «Markedssvikt, lønnsomhet og gevinstrealisering i barnehagesektoren» ble bestilt av Kunnskapsdepartementet av konsulentselskapet BDO for å se på økonomien i de private barnehagene. Konklusjonen får statsråden Jan Tore Sanner til å revurdere eksisterende regler og etterlyse bedre tilsyn, ifølge Dagens Næringsliv.

De store barnehagekjedene vinner

Dagens regelverk favoriserer de store barnehagebedriftene. Det heter i rapporten at de største aktørene har vesentlig høyere driftsmargin enn gjennomsnittet. Barnehageloven bestemmer hvor stort utbytte eierne av private barnehager kan ta ut. Derfor blir ofte overskuddet holdt i selskapet og egenkapitalen øker. Barnehagene som BDO har analysert i sin rapport, økte sin egenkapital fra rundt 250 millioner kroner i 2007 til nær fire milliarder i 2016.

Det rapporteres også om den såkalte markedssvikten. Det betyr at store aktører vinner og tjener penger på bekostning av mindre barnehager. Det er de store kjedene som har barnehager å selge. Det gir stor gevinst pga. enorme verdiøkninger i eiendomsmarkedet de siste årene. Prisen foreldrene betaler for en barnehageplass hos de store aktørene er heller ikke blitt redusert i takt med bedre lønnsomhet.

Ny tid krever nye regler

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner ser problemene. Han sier ifølge E24 at dagens regelverk ble laget da målet var å øke barnehagedekningen.

– Nå er vi i en ny tid og må lage regler som er tilpasset at en stadig større del av de private barnehagene inngår i store kjeder.

Et annet viktig funn i granskingen av private barnehagers økonomi, er det Trond Erik Lunder i Telemarkforsking som har gjort. I sitt notat «Økonomiske resultater i private barnehager» er det store forskjeller mellom barnehager som tilsynelatende har like økonomiske vilkår. Det er lønnskostnader som utgjør de største utgiftene i barnehagene. Lunder forklarer et generelt høyere overskudd i kjedebarnehagene med at disse barnehagene har lavere bemanning.

Lav bemanning gir økt lønnsomhet

Leder for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, May-Britt Sundal, er enig med kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner om at barnehager ikke skal gå med store overskudd fordi de har for lav bemanning:

– Fagforbundet er bekymret for funnene i disse rapportene. Vi ønsker ikke at store aktører skal tjene penger som ikke kommer barna til gode. Heller ikke at store barnehagekjeder skal utkonkurrere mindre barnehager. Overskudd i barnehagene skal brukes på økt bemanning, lavere priser og høyere kompetanse. Det vil alle tjene på!

bdo_rapport_barnehagesektor (PDF: 1.0 MB)

Telemarkforsking private barnehager (PDF: 9.3 MB)

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?