Til hovedinnhold

Mekling for konkurranseutsatte bedrifter i KS

KS Bedrift og Fagforbundet er i meklingsmøte hos mekler Monica Hansen Nylund.

KS Bedrift og Fagforbundet er i meklingsmøte hos mekler Monica Hansen Nylund.

Onsdag 2. november startet meklinga mellom KS Bedrift og Fagforbundet. Kommer ikke partene til enighet innen midnatt 3. november, blir det streik fra arbeidsdagens begynnelse fredag 4. november.

31.10.2016 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 03.11.2016

Medlemmer som er tatt ut i en eventuell streik er varslet. Fagforbundet tar ut 65 medlemmer i 17 virksomheter i fase 1.

Brudd i juni

Forhandlingene om ny hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter med KS Bedrift brøt sammen på kvelden 2. juni. Ingen av arbeidstakerorganisasjonene godtok KS Bedrift sitt tilbud.

Meklinga omfatter både LO Kommune, YS Kommune, Akademikerne og Unio.

Bruddgrunnlag

Hovedspørsmålet som gjorde at partene ikke kom til enighet var pensjon. Roger Heimli, forhandlingsleder for LO Kommune uttrykker skuffelse over at KS Bedrift ikke var villig til å finne løsning på pensjonsspørsmålet.

– Fagforbundet gikk inn i forhandlingene med konstruktive forslag om å løse utfordringene knyttet til pensjon i utsatte virksomheter i avtalen, sier han.

Følg med på fagforbundet.no for oppdateringer utover kvelden 3. november

 

Kjønnsnøytral og livsvarige pensjon

Fagforbundet mener at det å innføre en ny pensjonsordning i et område som i dag er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning er krevende og må være omforent.

Fagforbundet vil at medlemmene skal ha en pensjonsordning som er kjønnsnøytral og livsvarige, med kollektiv forvaltning og trygghet for pensjonskapitalen.

KS Bedrift ville at alternativ pensjonsordning skal kunne gjøres gjeldende for alle virksomheter innenfor Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter. Arbeidstakernes organisasjoner, på sin side sa seg villig til en innføring av endret pensjonsordning for de virksomhetene som er særlig konkurranseutsatt, omlag 30 % av virksomhetene i avtaleområdet.

Når KS Bedrift i tillegg krevde at ny pensjonsordning skulle implementeres gjennom arbeidsgivers styringsrett, ble det brudd.

Videre ble partene heller ikke enig i andre krav, deriblant avspaseringsfaktor ved beredskapsvakt.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?