Enighet for konkurranseutsatte bedrifter

Etter to dagers mekling kom Fagforbundet til enighet med KS Bedrift i årets tarifforhandlinger. Partene ble også enige om en hybridpensjonsordning.

03.11.2016 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 18.11.2016

 

Sent torsdag 3. november kom Fagforbundet til enighet med KS Bedrift i hovedoppgjøret for konkurranseutsatte bedrifter. 

Se hele resultatet

For tillitsvalgte: Tariffplakat KS Bedrift

Ny hybridpensjonsløsning

Partene tariffester en alternativ tjenestepensjonsordning der det er sterk medbestemmelse som forutsetter lokal enighet før den kan erstatte dagens offentlige tjenestepensjon. De sentrale partene har forpliktet seg til å lage en veileder som skal sikre gode, lokale prosesser.

- En hybridløsning for tjenestpensjon er en mellomløsning som er bedre for arbeidsgiver enn en ytelsespensjon og tryggere for de ansatte enn innskuddspensjon. Det er blant annet fordi hybridløsningen fortsatt er en kollektiv løsning som er livsvarig og slår ut likt for kvinner og menn, sier LO Kommunes forhandlingsleder, Roger H. Heimli. 

Muligheten til overgang fra offentlig tjenestepensjon gjelder virksomheter som er i en reell konkurransesituasjon. 

Pensjonsordningen har maks innskuddsnivå på 7% fra 0 til 7,1G og i tillegg 18,1% mellom 7,1G og 12G. 

De økonomiske elementene

  • Generelt tillegg på 2100,-
  • Heving av minstelønnssatsene (se tabell)
  • Innføring av 16-års ansiennitetstrinn
  • Økte satser på 20-års garantien
  • Heving av ubekvemstilleggene
  • Vektlegging av fagskolepoeng eller lignende ved lønnsfastsettelse

 

Uravstemning

Oppgjøret går til uravstemning. Dato kommer senere.

For mer informasjon: Karianne Heien Hansen, forhandlingsenheten, tlf: 474 15 706.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?