Lønnsoppgjøret i kommunene

Partene i mellomoppgjøret for de ansatte i kommunene møtes til kravoverlevering torsdag 27. april klokka 10.00. LO Kommune forhandler på vegne av ca. 200 000 medlemmer i det sentrale oppgjøret.

24.04.2017 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 25.04.2017

En stor del av årets lønnstillegg ble avtalt i fjorårets hovedoppgjør, men siden prisveksten ble høyere enn antatt, fikk arbeidstakerne i kommunene en gjennomsnittlig reallønnsnedgang. Derfor er det viktig for LO Kommune at forhandlingene bidrar til å sikre opprettholdelse av kjøpekraften og reallønnsutvikling for alle arbeidstakere.

– Vårt mål er å sørge for at mellomoppgjøret sikrer medlemmene våre en positiv utvikling i kjøpekraften, sier Mette Nord, leder for forhandlingssammenslutningen LO Kommune.

Mellomoppgjøret skal være i havn klokka 24.00 natt til 1. mai.

For mer informasjon:

  • Tone Zander, informasjonssjef i Fagforbundet, 90855063
  • Kari-Sofie Jenssen, informasjonsrådgiver Fagforbundet, 91653076

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?