Enighet på rekordtid i lønnsoppgjøret for kommuneansatte

Fagforbundets leder Mette Nord og KS forhandlingssjef Tor Arne Gangsø kom raskt til enighet.

Fagforbundets leder Mette Nord og KS forhandlingssjef Tor Arne Gangsø kom raskt til enighet. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Partene kom i mål på rekordtid i mellomoppgjøret for arbeidstakere i kommunene. Se lønnstabellene som gjelder fra 1. juli 2017.

27.04.2017 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 05.01.2018

Det er enighet om at de sentrale tilleggene som ble avtalt i fjor flyttes en måned fram, og skal gis fra 1. juli 2017.  Det samme gjelder for det som forhandles fram i de lokale forhandlingene. Tilleggene her skal gis fra 1. august 2017.

Sentrale tillegg som ble avtalt i fjor og som gis fra 1. juli 2017

Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg pr. 1.7.2017 slik:

 

Stillingsgruppe

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Gruppe 1

 

Stillinger uten særskilt krav om utdanning

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger

7000

7000

7000

7000

7000

7000

9100

Gruppe 2

Stillinger med krav om høyskoleutdanning

2500

2500

2500

2500

2500

2500

16300

Lærer*

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

Stillinger m/krav om høyskoleutdanning m/ ytterligere spesialutdanning

0**

0**

0**

0**

0**

0**

15000

Adjunkt

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

Adjunkt (m/ tilleggsutd.)

9200

9400

9500

9500

9700

10100

10800

Stillinger med krav om mastergrad

29700

29800

30000

30000

30100

30700

51700

Lektor

9700

9800

10000

10000

10100

10700

11700

Lektor (m/ tilleggsutd. )

10000

10200

10300

10400

10500

11000

12200

*Det sentrale tillegget på 2,0 % beregnes av grunnlønn pr. 30.4.2017.

** Stillingsgruppen fikk betydelige tillegg i hovedoppgjøret i 2016. I år er 16-årstrinnet løftet

 

I tillegg er det avtalt en ny stillingsgruppe for fagarbeidere med tilleggsutdanning på fagskole av minst ett års varighet (eller 60 studiepoeng) fra 1.7. 2017. Det gir følgende minstelønn:

Stillingsgruppe

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

353 300

359 700

362 900

366 400

377 800

416 200

421 200

Ledere, fagledere og arbeidsledere fåret tillegg på 2 % som gis med virkning fra 1.7.2017.Det er også satt av 0,9 % av potten til lokale forhandlinger.

Ny pensjonistavlønning er 196. kroner per time.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?