Enighet i konkurranse­utsatte bedrifter

Underskrift Jan Davidsen

Underskrift Jan Davidsen (Foto: Jan Davidsen)

Partene i mellom­oppgjøret for de ansatte i konkurranse­utsatte bedrifter i KS kom til enighet torsdag 4. mai. Oppgjøret omfatter ca. 1200 medlemmer.

04.05.2017 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 26.10.2017

– Vi er fornøyd. Vi har fått gjennomslag for et generelt tillegg, og heving av minstelønnssatsene tilsvarende. Vi har fått hevet garantilønnen for fagarbeidere på 16-årstrinnet, og vi har fått justert 20-årsgarantien. Resultatet er på linje med frontfaget, sier forhandlingsleder Roger Haga Heimli i Fagforbundet.

Tariffplakat for mellomoppgjøret i Konkurranseutsatte bedrifter

Protokoll for mellomoppgjøret i Konkurranseutsatte bedrifter

Økonomi gjeldene fra 1. mai 2017

  • Det gis sentralt tillegg på kr. 975,-.
  • Minstelønnssatsene økes med beløpene vist i tabellen under: 

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Ufaglært

975

975

975

975

975

975

975

Fagarbeider

975

975

975

975

975

975

8.700

  • Dette innebærer at ansiennitetstillegg for fagarbeider 16 årstrinn økes til kr. 10.025,- for de som oppnår 16 års ansiennitet etter 1. mai 2017.
  • Arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet skal ikke ha lavere grunnlønn enn kr. 395.400,- i 100 % stilling.
  • Timelønnssatsen for alderspensjonister heves til kr. 196,-.

Partssammensatt utvalg

Det nedsettes et partssammensatt utvalg som kartlegger hvordan lønnsdannelse faktisk skjer i tariffområdet. Arbeidet skal munne ut i en rapport. Rapporten forutsettes ferdigstilt senest 1. mars 2018.

Ny lønns-tabell

 

 

 

 

 

 

 

Gr1 KS Bedrift

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Ufaglært

281 275

286 775

289 575

292 575

300 675

346 975

348 975

Fagarbeider

324 675

331 075

331 975

335 475

348 975

387 575

397 600

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?