Til hovedinnhold

Enighet om hovedavtale for kommune­sektoren

Forhandlingsledere Tor Arne Gangsø (KS) og Mette Nord (LO kommune) forhandler om hovedavtalen.

Forhandlingsledere Tor Arne Gangsø (KS) og Mette Nord (LO kommune) forhandler om hovedavtalen. (Foto: Fagforbundet / Nils Fredrik Hansen)

Kommunenes arbeids­giver­forening, KS og arbeids­taker­organisasjonene er enig om å videreføre dagens hoved­avtale. Samtidig fikk Fagforbundet løftet flere viktige saker, blant annet vil forbundet ha en slutt på at ansatte blir meldt ut av tariffesta forsikringer ved en streik.

22.01.2018 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 31.01.2018

Praksisen om at de ansatte blir meldt ut av tariffesta forsikringer ved en streik kan få store og uante konsekvenser for de ansatte, dersom uhellet skulle være ute. Det skal partene sammen prøve å finne en løsning for til de neste forhandlingene om hovedavtalen. 

Vurderer økt frikjøp av tillitsvalgte

Partene ble også enige om å styrke de ansattes deltakelse i forbindelse med den pågående kommune- og regionsreformen. Store endringsprosesser legger stort press på ansatte og tillitsvalgte, og det er bra for alle parter et de ansatte er godt representert. Derfor skal det også vurderes økt frikjøp av tillitsvalgte. 

Det skal også utarbeides en veileder for å sikre felles forståelse og praktisering av avtalen.

 

Protokoll Prolongering av Hovedavtalen 2018 - 2019 (PDF: 240.5 kB)

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?