Til hovedinnhold

Enighet i kommuneoppgjøret

Forhandlingsleder Mette Nord er fornøyd med å ha kommet i mål med forhandlingene før fristens utløp.

Forhandlingsleder Mette Nord er fornøyd med å ha kommet i mål med forhandlingene før fristens utløp. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Lønnsoppgjøret for kommuneansatte kom i mål ti minutter før fristen. – Vi er fornøyd med at alle hovedorganisasjonene ble enige med KS om en felles løsning, sier Mette Nord.

30.04.2018 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 02.05.2018

Nord er leder av LO Kommunes forhandlingssammeslutning. Hun mener at oppgjøret gir et godt grunnlag for rekruttering og verdsetting av de som arbeider i kommunene.

Resultatet:

For 2018 ble det avtalt et tillegg på minst fem tusen og med en profil som gir flere grupper uttelling for kompetanse. Oppgjøret får virkning fra 1. mai 2018.

Det økonomiske resultatet sikrer kjøpekraft og verdsetter kompetanse. Det er også avtalt videreføring av en minstelønnsgaranti etter 16 år for dem uten formell kompetanse.

Det er avtalt en modell som skal motivere til mer heltid og økt arbeid i helgene. De som omfattes av denne ordningen får en heving at helgetilleggene til 53 kroner timen. Det er også avtalt en ordning som sikrer bedre økonomisk uttelling til dem som jobber mer enn 289 timer i året.

- Et av våre viktige krav var en reell økning i kjøpekraft for medlemmene, det har vi fått. Den gir uttelling for kompetanse og tiltak for å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, sier Mette Nord.

- Medlemmene i LO Kommune får uttelling for kompetanse og ansiennitet på linje med andre grupper i kommunene, sier Nord.

- Det justerte lønnssystemet ivaretar både de med høyskole- og universitetsutdanning, de med fagutdanning og de med realkompetanse, men som står uten formell utdanning. Kommunene trenger kompetanse nå og i framtida, og arbeidsgiverne må tilrettelegge for arbeidsplassbasert kompetanseheving, sier Mette Nord.

Last ned tariffinfo til å henge opp på arbeidsplassen (pdf)

Oppgjøret går nå til uravstemning blant medlemmene, med frist 8. juni.

 * Gjelder ikke oppgjøret i Oslo kommune. 

 


Kari-Sofie Jenssen 

Fra forhandlingene: Pål Skarsbak, leder i LO Kommune, Tone Faugli, leder i Fagforbundets forhandlingsavdeling og Siv Kjøllmoen, rådgiver i forhandlingsavdelingen er blant dem som har vært i aktivitet i mange dager.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?