Strid om arbeidstida til deltidsbrannfolk etter EU-dom

Herdis Schärer fra forhandlingsenheten

Herdis Schärer fra forhandlingsenheten (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Er hjemmevakta til deltidsbrannfolk arbeidstid, og hva betyr eventuelt det for lønnen? Spørsmålet er aktuelt etter en dom i EU-domstolen som sier at vakta er arbeidstid, men sier ingenting om lønn.

21.11.2018 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 21.11.2018

Særavtalen som regulerer lønn og arbeidstid for deltidsbrannfolk er prolongert for et halvt år. Arbeidstakerorganisasjonene ble enige med KS om å undersøke forholdene på de ulike tjenestestedene og se hvilken betydning dommen kan få før avtalen reforhandles. Dermed er partene enige om å forlenge avtalen for et halvt år, fram til sommeren 2019. 

– Dette kan blir problematisk med omfattende hjemmevaktordninger for deltidsbrannmenn med 100 % stilling hos samme arbeidsgiver, sier Herdis Schärer i Fagforbundets forhandlingsenhet. Hun legger til at dette ikke blir like problematisk for deltidsbrannfolk med en annen hovedarbeidsgiver. 

–Vi må se på hva konsekvensene vil bli av å praktisere brannavtalen slik den foreligger med de begrensningene som kan utledes av dommen. Det vil si hvordan leve med at hjemmevakt må regnes som arbeidstid fullt ut for de med full stilling hos samme arbeidsgiver. Svaret er ikke åpenbart og vi mener det er lurt å ta seg tid på dette, heller enn å rase inn i noen som kan bli en dårlig avtale, sier hun.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?