Til hovedinnhold

Aleris-avsløringer sjokkerte de tillitsvalgte

(Foto: Birgit Dannenberg)

Det er en ære å være tillitsvalgte for denne flotte, tøffe gjengen. Trude Stavheim og Ivar Romundstad snakker om de 26 medlemmene som har saksøkt Aleris Ungplan og BOI.

01.10.2018 av Kari-Sofie Jenssen
Sist oppdatert: 01.10.2018

– Det er rystende at vi har sånne arbeidsforhold i Norge, sier Trude Stavheim og Ivar Romundstad. De to har jobba mye med det forbundet kaller Aleris-saken. Det hele starta våren 2017. Ett medlem kontakta Fagforbundet om forholdene i Aleris Ungplan og BOI. Nå er det 26 såkalte konsulenter som har saksøkt Aleris.

Trude Stavheim er rådgiver på kompetansesenteret Østlandet og Ivar Romundstad er nestleder i forbundsregionen Akershus. Begge har brukt mange timer både på jobben og hjemme på denne saken det siste året.

Sjokkerende arbeidsforhold

Den første «konsulenten», som Aleris kaller dem, som ringte Fagforbundet, traff tilfeldigvis på Ivar Romundstad, etter å ha blitt satt over fra den ene til den andre.

– Egentlig skulle jeg også ha satt han videre til fagforeninga hans, men jeg gjorde ikke det. Han begynte å fortelle, og jeg lytta. Så begynte flere å kontakte oss, og jeg ble mer engasjert. De ville vi skulle se på kontraktene og de ønsket faste ansettelser. De hadde en type arbeidskontrakter som jeg bare hadde hørt om, forteller Ivar Romundstad. Kompetansesenteret Østlandet ble kontakta, og rådgiver Trude Stavheim ble satt på saken. Da begynte det virkelig å balle på seg.

Ukjent med så alvorlige forhold

Kjente dere til sånne arbeidsforhold fra før?

– Nei, ikke sånn som disse folka fortalte om. Vi visste det var folk som jobba som selvstendig næringsdrivende, og at det fantes oppdragstakere som burde vært fast ansatt. Vi var allerede i gang med et arbeid med fagforeningene etter Avlaster2-dommen, en dom i Høyesterett. Men at det var så omfattende hadde jeg ikke i min villeste fantasi drømt om, sier Stavheim.

Høyesterett avsa 23. juni 2016 en dom som vil begrense kommunal sektors adgang til å bruke oppdragstakerkontrakter. Dommen gjelder en avlaster og støttekontakt for samme bruker. Rettens flertall klassifiserer dette som et arbeidstakerforhold.

De to tillitsvalgte forteller om et ganske lunkent første møte med «konsulentene» juni 2017.

– Vi var nøkterne og tydelig med hva det ville si å stå i en sånn sak og hva vi juridisk kunne bistå med. Men da de begynte å komme med dokumentasjonen og historiene sine – herrejesus, utbryter Trude Stavheim.

Men etter at jeg i en uke hadde jobba med timelister og fakturaer, og sorterte og systematiserte, så gikk alarmen, forteller Stavheim.

Fikk sparken

Ett medlem ble til fem. De ønsket alle faste ansettelser, men var ikke sikre på om de turte å gå til sak. De var selvsagt redde for å miste jobben. Og det skjedde. Fire fikk skriftlig oppsigelse og de tillitsvalgte regnet med at resten av gjengen også ville miste kontraktene sine.

Fagforbundets advokat sendte midlertidig forføyning til byfogden i Oslo om at oppsigelsene skulle stoppes. Da det ble kjent, trakk Aleris oppsigelsene tilbake.

Ikke fanga opp av de tillitsvalgte

«Konsulenter» har ikke tillitsvalgte og jobber ikke sammen på en arbeidsplass. De er spredt rundt i forskjellige boliger rundt i landet.

– Fagforbundets tillitsvalgte for de fast ansatte har ikke klart å fange opp dette. Mange har nok visst at det er foregikk litt forskjellig i Aleris, og sikkert i tilsvarende virksomheter. Men «konsulentene» ble ikke oppfatta som kolleger av de fast ansatte, prøver Romundstad å forklare.

– Egentlig tror jeg våre tillitsvalgte må tenke mer at de har ansvar for å følge med på alt som foregår i en virksomhet, mener nestlederen i Akershus.

Trude Stavheim fortsetter:

– Et av de store problemene er selve fagorganiseringa av de selvstendig næringsdrivende. Noen har medlemskapet sitt der de bor, andre har der de har en annen arbeidsgiver. Det er litt tilfeldig hvordan de er meldt inn i forbundet og hvordan de lokale fagforeningene klarer å fange dem opp. For forbundets fagforeninger er dette en ny situasjon, men det ser ut til at stadig flere selvstendig næringsdrivende ønsker å melde seg inn i Fagforbundet og i LO. Ikke bare fra Aleris, men også fra andre virksomheter. Arbeidsgiver sier til «konsulentene» at de ikke omfatta av tariffavtale, og derfor ikke har rett til å ha tillitsvalgt. Det samme har sikkert de tillitsvalgte fått beskjed om av arbeidsgiver.

Parallellarbeidsliv

Kompetansesenteret og de tillitsvalgte i Aleris har møttes. Både Stavheim og Romundstad forstår at de tillitsvalgte ikke var særlig glade for at arbeidsplassen deres er blitt så uthengt i media. For selvsagt finnes det flotte boliger, med gode ledere.

– Vi har kun vært inne og sett på de faktiske forholdene der medlemmene vi representerer er, understreker Stavheim.

De Aleris-tillitsvalgte uttrykte likevel støtte til Fagforbundet og de 26 i denne saken. De fortalte på møtet at de hadde prøvd å ta opp med ledelsen at det var et problem for konsulentene i Aleris, men de nådde ikke fram.

– Det ødelegger arbeidsplassene at man ikke har ordentlige ansettelsesforhold. Det blir liksom et arbeidsliv på sida av det virkelige arbeidslivet, et slags parallellarbeidsliv som er akseptert, sier Romundstad.

– Jeg mener at tillitsvalgte må tørre å bry seg også om dem som ikke er fast ansatt, tørre å si hva det betyr å være organisert og ha en fagforening i ryggen. Her jobber de skulder ved skulder. Det er konsulentene som skal bistå de fast ansatte når det smeller på disse arbeidsplassene. Da må de vite at de er under samme vernet. Alle må ha trygge og gode rammer, sier Stavheim.

200 hundre prosent jobb

En av grunnene til at dette får pågå er at «konsulentene» får ganske mye penger utbetalt. Det er eksempler på folk som har jobba 200 prosent. Det blir penger av det – selv om timelønna er dårlig. Det finnes eksempler på en timelønn på 225,- som har vært uendra i ti år. Det er ikke mye når det skal inkludere overtid, ubekvemstillegg, pensjon, forsikring, sykelønn og feriepenger.

– For at de skal sitte med en inntekt som tilsvarer tarifflønn, så må de faktisk jobbe dobbelt. Og mange gjør det. Og de blir utslitt, forteller Stavheim.

Hun sier at dette selvsagt ikke er mulig i 30 - 40 år.

– Det går så lenge det går, og så lenge du er på godfot med arbeidsgiver så får du jobbe som du vil. Ting kan endre seg. Har du hatt litt dalende prestasjoner, eller stiller spørsmålstegn ved drifta, så er du ute av bedriften med et knips. Både «konsulentene» og vi er rysta over hvor lite de har å stille opp med, sier hun.

Verdens beste team

Hadde denne saken blitt behandlet etter forbundets rutiner, så skulle hver enkelt fagforening ført sak for sitt medlem. Det ville tatt lang tid, og det ville vært vanskelig å få oversikt.

– Ja, da ville vi fått mange enkeltsaker, og da hadde vi nok ikke sett verken omfanget eller hvor alvorlig det er.

Romundstad nikker og legger til at det kan jo hende at vi på bakgrunn av denne saken skaper noen nye rutiner.

– Ganger vi det tallet vi har fått med antall «konsulenter», blir det milliarder i unndragelse i skatter og avgifter, overtid og feriepenger, slår Stavheim fast.

Og fortsetter litt tenksom.

– Vi sitter midt i sentrum og kan være med på å endre norsk arbeidsliv. Det er spennende og vi har verdens beste team. Jeg er så stolt av å være ansatt i det beste forbundet og være med å utgjøre en forskjell for disse folka her. Så om jeg må jobbe søndag, eller klokka ti om kvelden, det er ikke slitsomt.

Det haster, alle får hjelp

– For å få gjennomført en rettssak, så er grensa nå satt på 26 saksøkere. Ellers blir det for stort både for retten og oss. Vi starter 7. januar og skal holde på til 26. mars.

Stavheim understreker imidlertid at alle medlemmer som henvender seg til forbundet vil få hjelp til å avbryte foreldelsesfristen. At et pengekrav foreldes, betyr at det ikke lenger kan kreves oppfylt. Pengekrav har en foreldelsesfrist på tre år.

Foreløpig er kravet til Aleris på 35 millioner kroner. 1,3 mill i gjennomsnitt per saksøker. I kravet ligger etterbetaling for overtid, ubetalte timer, feriepenger, ubekvemtillegg og pensjon. Jo flere uker og måneder som går, jo svakere står man. Grunnlaget for kravet er at konsulentene ikke har fått den beskyttelsen loven sier de skal ha, og dermed mistet inntekt. Det haster å melde inn saken sin til Fagforbundet.

 

Dette er saken

Fagforbundet står bak 26 medlemmer som har saksøkt Aleris Ungplan & BOI (Aleris). De 26 har vært – og er – omsorgsarbeidere med ansvar for mennesker med problemer knytta til rus, psykiatri og nedsatt funksjonsevne.

Aleris har engasjert dem som selvstendig næringsdrivende «konsulenter», selv om de har utført arbeid som i et ordinært arbeidsforhold. Sånn har Aleris omgått arbeidsmiljølova. Selskapet har tatt fra omsorgsarbeiderene retten til regulert arbeidstid, overtidsbetaling, sjukelønn, pensjon og vern mot oppsigelse og annen urimelig behandling fra arbeidsgiver.

Aleris har tjent store penger på å behandle medarbeiderene som selvstendig næringsdrivende, også ved at de ikke har betalt arbeidsgivravgift.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?