Til hovedinnhold

Ønsker varig løsning

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Hele denne landsmøteperioden har jeg vært engasjert i arbeidet med Fagforbundets barneby i Angola, i tillegg til alt det andre jeg har drevet med. Det har vært utrolig spennende og stimulerende å møte alle de medlemmene og tillitsvalgte har gått inn i dette arbeidet med pågangsmot og ståpå-vilje.

09.03.2009 av Stein Guldbrandsen
Sist oppdatert: 17.03.2009

Tusenvis av medlemmer har bidratt og sammen har vi samlet inn et kjempebeløp, over 19 millioner kroner. Vi har overvunnet alle tenkelige hindre og har realisert prosjektet vårt. Fagforbundet har gjort - og gjør - en kjempeinnsats i Huambo. Barnebyen er ferdig bygget om kort tid, og da blir de første barnebymødrene ansatt. Og til sommeren kommer de første ungene flyttende.

 

Det vi har kalt lokalsamfunnsprogrammet er allerede i full gang. Dette er familier som er drevet av én voksen omsorgsperson, eller bare av barn. Fullt utbygget skal det gi tilbud til omtrent 1200. Allerede nå får et par hundre mennesker tilbud gjennom dette programmet.

 

Sentral skole

Skolebygningene er også i ferd med å bli ferdige og skal fylles kompetanse og innhold. Det blir krevende, for gode lærere er mangelvare. Skolen skal også gå inn i det kommunale skoleprogrammet og bli et tilbud til ungene i nærområdet. Utdanning er av avgjørende betydning for land som Angola. Norge og FN har lagt ned store summer på  å trene lærere. Det er fortsatt svært mange barn som ikke får gå i grunnskole, selv om "alle" vet at utdanning er nøkkelen til utvikling og veien ut av ekstrem fattigdom for mange. Til tross for at Angola er et rikt land, brukes lite på utdanning og helse sammenliknet med nabolanda. Derfor er ny skole i Huambo et lite, men viktig bidrag til en positiv utvikling i Angola.

 

Sikre varig drift

Nå skal Fagforbundet finne varige og gode driftsformer som kan sikre sunn drift og at vi kan ha vårt navn knyttet til barnebyen også i framtida. Til nå har 2200 personer sagt ja til å være med videre. Det er positivt, men vi må noe høyere hvis vi skal fullfinansiere driften videre.

 

Hedmarkshuset i Huambo?

Forbundet vil nå dele opp ansvaret for barnebyen i mindre prosjekter. Da vi vil utfordre fagforeninger og fylker til å ta ansvar for slike mindre delprosjekter. En kan tenke seg at f. eks Hedmark tar ansvaret for ett av husene, eller at K15 tar på seg å samle inn nok til å  finansiere driften av administrasjonsbygningen blant de ansatte på hovedkontoret.

 

Om ikke lenge er nye brosjyrer og materiell klart. Da vil vi gå gjennom hva som er mulig å få til med fylkesansvarlige og ildsjeler. Da håper vi å få mange tillitsvalgte som vil ta delansvar, slik at vi blir en stor flokk som reiser ned til den formelle åpningen av barnebyen. SOS barnebyer har bedt oss om å vente med å åpne det hele formelt, til de som skal bo der har kommet i hus og slått seg til ro i sitt nye liv. Det  kommer vi til å gjøre.

Stein Gulbrandsen
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?